Operativno - komunikacijski centar policije

  • Mjesto: Zagreb
  • Ulica: Matičina k.br. 4/II
  • Hitne intervencije na telefon: 192
 
Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija.
 
U Operativno-komunikacijskom centru policije ustrojava se:
 
- Jedinica za zadržavanje i prepratu.