Gotove osobne iskaznice

Lokacija: Zagreb, Petrinjska 30   

Govorni automat  s podacima o izrađenim osobnim iskaznicama - 01/4563 602.


Osobne iskaznice za koje su zahtjevi predani u Petrinjskoj 30 do: 31. listopada 2019. izrađene su i mogu se podići u Petrinjskoj 30.


Dvorana na I. katu:

Šalteri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13:

- predaja zahtjeva za izradu osobne iskaznice

Šalter 14,15,16,17,18:

- izdavanje osobnih iskaznica


Šalter 12 (I. kat) - prijava nestanka osobne iskaznice 

Šalter 10 - zaprimanje zahtjeva za osobne islaznice u žurnom i ubrzanom postupku