Lokacije na kojima se nadzire brzina

Slika /PU_ZG/ilustracije/Prometna policija - mjerenje brzine.jpg
    
18. 10. 2019. petak Avenija Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Ulica grada Vukovara, Slavonska avenija, Avenija Marina Držića, D-10
19. 10. 2019. subota Ilica, Avenija Dubrovnik, Ljubljanska avenija, AC A-1, A-2, A-3, D-10, Slavonska avenija, Branimirova, Avenija Marina Držića, Avenija Gojka Šuška, Hrvatske bratske zajednice
20. 10. 2019. nedjelja Aleja grada Bologne, Jadranska avenija, Horvaćanska cesta, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, A-4 Zagreb-Goričan, Slavonska avenija, Avenija Marina Držića, Hrvatske bratske zajednice
21. 10. 2019. ponedjeljak Avenija Dubrovnik, Ilica, Klaićeva, Most mladosti, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Zvonimirova, Medveščak, Slavonska avenija, Pantovčak
22. 10. 2019. utorak Ilica, Avenija Dubrovnik, Ljubljanska avenija, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Zeleni valovi, Slavonska avenija, Avenija Marina Držića
23. 10. 2019. srijeda Aleja grada Bologne, Jadranska avenija, Horvaćanska cesta, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Slavonska avenija, Zvonimirova, Branimirova, Dubrava
24. 10. 2019. četvrtak Selska cesta, Škorpikova, Zagrebačka avenija, Most mladosti, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Slavonska avenija, Medveščak, Ksaverska cesta, Avenija Marina Držića
25. 10. 2019. petak Jadranski most, Avenija Većeslava Holjevca, Ilica, AC A-1, A-2, A-3, Avenija Marina Držića, Slavonska avenija, A-3 Zagreb-Lipovac, Ksaverska cesta, Branimirova
26. 10. 2019. subota Ilica, Avenija Dubrovnik, Ljubljanska avenija, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Avenija Marina Držića, Slavonska avenija, Dubrava, Sunekova
27. 10. 2019. nedjelja Jadranska avenija, Samoborska cesta, Ilica, Zagrebačka avenija, AC A-1, A-2, A-3 Zagreb-Lipovac, A-4 Zagreb-Goričan, Hrvatske bratske zajednice, Slavonska avenija, Avenija Marina Držića
28. 10. 2019. ponedjeljak Golikova, Aleja grada Bologne, Zagrebačka avenija, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Dubrava, Branimirova, D-28, Slavonska avenija, Heinzelova
29. 10. 2019. utorak Selska cesta, Aleja grada Bologne, Zagrebačka avenija, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Pantovčak, Slavonska avenija, Dubrava, Avenija Marina Držića
30. 10. 2019. srijeda Ilica, Avenija Dubrovnik, Fraterščica, Golikova, AC A-1, A-2, A-3, A-3 Zagreb-Lipovac, Avenija Marina Držića, Slavonska avenija, Dubrava
31. 10. 2019. četvrtak Jadranska avenija, AC A-1, A-2, A-3, A-4 Zagreb-Goričan, Branimirova, Zvonimirova,  Slavonska avenija, D-10