Lokacije na kojima se nadzire brzina

Slika /PU_ZG/ilustracije/Prometna policija - mjerenje brzine.jpg
FOTO: Ilustracija
                
1. 10. 2021. petak D 10, ULICA GRADA VUKOVARA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA, PANTOVČAK, PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA, JADRANSKI MOST, SISAČKA CESTA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
2. 10. 2021. subota SLAVONSKA AVENIJA., DUBRAVA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, SAVSKA, BRANIMIROVA,SUNEKOVA,  AVENIJA, DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2,A-3 HEINZELOVA
3. 10. 2021. nedjelja  A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, BRANIMIROVA, ILICA, AVENIJA, DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA., AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
4. 10. 2021. ponedjeljak KSAVERSKA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, DUBRAVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, SLAVONSKA AVENIJA, KLAIĆEVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
5. 10. 2021. utorak PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA., AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
6. 10. 2021. srijeda A4 ZAGREB – GORIČAN, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA-SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
7. 10. 2021. četvrtak ZELENI VALOVI, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
8. 10. 2021. petak BRANIMIROVA, ZVONIMIROVA,  SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, D 10, PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA, JADRANSKI MOST, SISAČKA CESTA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
9. 10. 2021. subota DRŽIĆEVA AVENIJA, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, ŠKORPIKOVA, AC A-1,A-2,A-3, HEINZELOVA
10. 10. 2021. nedjelja DRŽIĆEVA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, BRANIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
11. 10. 2021. ponedjeljak PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, JADRANSKA AVENIJA, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1,A-2, A-3, HEINZELOVA
12. 10. 2021. utorak SLAVONSKA AVENIJA,  A4 ZAGREB – GORIČAN, DUBRAVA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, AVENIJA V.HOLJEVCA,  AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
13. 10. 2021. srijeda HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, ULICA GRADA VUKOVARA, JADRANSKA AVENIJA, SAMOBORSKA CESTA, ILICA,ZAGREBAČKA AVENIJA, ACA-1,A-2, HEINZELOVA
14. 10. 2021. četvrtak BRANIMIROVA, ZVONIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ZELENI VALOVI, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, KARLOVAČKA AC A-1, A-2, HEINZELOVA
15. 10. 2021.       petak       SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, DUBRAVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
16. 10. 2021.       subota      A3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, A4 ZAGREB – GORIČAN, BRANIMIROVA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
17. 10. 2021.     nedjelja    HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, DRŽIĆEVA AVENIJA, MEDVEŠĆAK,  SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA,  DUBRAVA, JADRANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
18. 10. 2021.   ponedjeljak  ULICA GRADA VUKOVARA, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A3 ZAGREB – LIPOVAC, D 10, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
19. 10. 2021. utorak D 10, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
20. 10. 2021. srijeda SLAVONSKA AVENIJA., A3 ZAGREB – LIPOVAC, DRŽIĆEVA AVENIJA, A4 ZAGREB – GORIČAN,  HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA  
21. 10. 2021. četvrtak AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST, MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
22. 10. 2021. petak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
23. 10. 2021. subota ZVONIMIROVA, MEDVEŠČAK, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, PANTOVČAK, ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA
24. 10. 2021. nedjelja ZELENI VALOVI, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SELSKA CESTA., ŠKORPIKOVA, ZAGREBAČKA AVENIJA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA  
25. 10. 2021. ponedjeljak DRŽIĆEVA AVENIJA, SLAVONSKA AVENIJA , A3 ZAGREB – LIPOVAC, KSAVERSKA, BRANIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, ZVONIMIROVA, A3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, DUBRAVA, JADRANSKI MOST, AVENIJA V. HOLJEVCA, ILICA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA  
26. 10. 2021. utorak DRŽIĆEVA AVENIJA, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, DUBRAVA,SUNEKOVA, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, MEDVEŠČAK, KSAVERSKA, DRŽIĆEVA AVENIJA, ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA  
27. 10. 2021. srijeda HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A4 ZAGREB – GORIČAN, A 3  ZAGREB-LIPOVAC, JADRANSKA AVENIJA, SAMOBORSKA CESTA,ILICA, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1,A-2, HEINZELOVA  
28. 10. 2021. četvrtak DUBRAVA, BRANIMIROVA,  A3 ZAGREB – LIPOVAC, D 28, SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA, GOLIKOVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA  
29. 10. 2021. petak PANTOVČAK, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, DUBRAVA,  DRŽIĆEVA AVENIJA, SELSKA CESTA., ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA  
30. 10. 2021. subota DRŽIĆEVA AVENIJA, A3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, DUBRAVA ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA  
31. 10. 2021. nedjelja BRANIMIROVA, ZVONIMIROVA,  SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, D 10, JADRANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3 , HEINZELOVA