Sektor policije

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

Radom Sektora upravlja načelnik Davor Posilović univ. spec. crim.

U Sektoru policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

  • Služba za javni red,
  • Služba za osiguranja,
  • Služba za sigurnost cestovnog prometa,
  • Protueksplozijska služba,
  • Interventna jedinica policije.