Lokacije na kojima se nadzire brzina

1. 12. 2021. srijeda PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA, JADRANSKI MOST, SISAČKA CESTA,AC A-1, A-2, A-3, DRŽIĆEVA AVENIJA., SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, SUNEKOVA, HEINZELOVA
2. 12. 2021. četvrtak ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA,ŠKORPIKOVA, AC A-1,A-2,A-3, A 4 ZAGREB – GORIČAN, ULICA GRADA VUKOVARA, BRANIMIROVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA
3. 12. 2021. petak SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, ULICA GRADA VUKOVARA, SLAVONSKA AV., A 4 ZAGREB – GORIČAN, PANTOVČAK, HEINZELOVA
4. 12. 2021. subota JADRANSKA AVENIJA, ZAGREBAČKA AVENIJA,AC A-1,A-2, A-3, DRŽIĆEVA AV., A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA., BRANIMIROVA, DUBRAVA, HEINZELOVA
5. 12. 2021. nedjelja ZAGREBAČKA AVENIJA, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA,  AC A-1, A-2, A-3, ULICA GRADA VUKOVARA, SLAVONSKA AV., A 4 ZAGREB – GORIČAN, PANTOVČAK, HEINZELOVA
6. 12. 2021. ponedjeljak JADRANSKA AVENIJA,SAMOBORSKA CESTA, ILICA,ZAGREBAČKA AVENIJA,ACA-1,A-2, DRŽIĆEVA AVENIJA,  SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 3  ZAGREB-LIPOVAC, HEINZELOVA
7. 12. 2021. utorak AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, KARLOVAČKA AC A-1, A-2, KSAVER, UL. GRADA VUKOVARA, DRŽIĆEVA AVENIJA, DUBRAVA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, HEINZELOVA
8. 12. 2021. srijeda SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, KSAVER, PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA
9. 12. 2021. četvrtak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA, MEDVEŠČAK,  A 4 ZAGREB – GORIČAN, DUBRAVA, KSAVERSKA, MIROŠEVAČKA, HEINZELOVA
10. 12. 2021. petak JADRANSKA AVENIJA,HORVAĆANSKA CESTA, AC A-1, A-2, A-3 , ULICA GRADA VUKOVARA, KSAVERSKA, BRANIMIROVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A4 ZAGREB-GORIČAN, HEINZELOVA
11. 12. 2021. subota AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, DRŽIĆEVA AVENIJA, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, OPOROVEČKA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, HEINZELOVA
12. 12. 2021. nedjelja ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HBZ-ZVONIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN,  SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA
13. 12. 2021. ponedjeljak ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA CESTA,AC A-1, A-2, A-3, A 3 ZAGREB – LIPOVAC,  ZVONIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA., HEINZELOVA, DUBRAVA
14. 12. 2021. utorak AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, D 10, SLAVONSKA AVENIJA , A 4 ZAGREB – GORIČAN, ULICA GRADA VUKOVARA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, HEINZELOVA
15. 12. 2021. srijeda ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA., AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 4 ZAGREB – GORIČAN, DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA
16. 12. 2021. četvrtak ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA CESTA,AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE,
17. 12. 2021. petak SELSKA CESTA, ŠKORPIKOVA, ZAGREBAČKA AVENIJA,MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, A 4 ZAGREB – GORIČAN ,SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA
18. 12. 2021. subota JADRANSKI MOST, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA, ILICA, AC A-1, A-2, A-3, A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, HEINZELOVA
19. 12. 2021. nedjelja ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN,  SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA
20. 12. 2021. ponedjeljak JADRANSKA AVENIJA,SAMOBORSKA CESTA, ILICA,ZAGREBAČKA AVENIJA, ACA-1,A-2, SLAVONSKA AVENIJA, ZVONIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA
21. 12. 2021. utorak GOLIKOVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA., AC A-1, A-2, A-3, KSAVERSKA, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, DRŽIĆEVA AVENIJA, DUBRAVA, HEINZELOVA
22. 12. 2021. srijeda SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA., AC A-1, A-2, A-3, PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC,AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, HEINZELOVA
23. 12. 2021. četvrtak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, MEDVEŠČAK, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA
24. 12. 2021. petak AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA CESTA, AC A-1, A-2,A-3, A 3 ZAGREB – LIPOVAC,  ZVONIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA, DUBRAVA
25. 12. 2021. subota ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, A 4 ZAGREB – GORIČAN, ULICA GRADA VUKOVARA, BRANIMIROVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA
26. 12. 2021. nedjelja KLAIĆEVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, ULICA GRADA VUKOVARA, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, PANTOVČAK, HEINZELOVA
27. 12. 2021. ponedjeljak SELSKA CESTA,ALEJA GRADA BOLOGNE,ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HBZ, SLAVONSKA AVENIJA,A 4 ZAGREB – GORIČAN,A 3ZAGREB-LIPOVAC, HEINZELOVA
28. 12. 2021. utorak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA,  A 3 ZAGREB – LIPOVAC, ULICA GRADA VUKOVARA, D 10, HEINZELOVA
29. 12. 2021. srijeda ALEJA BOLOGNE, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA, DRŽIĆEVA AVENIJA,  A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA HEINZELOVA, DRŽIĆEVA AVENIJA,  A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA,
30. 12. 2021. četvrtak SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, HRVATSKA BRATSKA ZAJEDNICA, DUBRAVA, HEINZELOVA, PANTOVČAK,  A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA,
31. 12. 2021. petak AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, D 10, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN,ULICA GRADA VUKOVARA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, HEINZELOVA