23 kaznena djela u 24 sata

Na području Policijske uprave zagrebačke evidentirana su 23 kaznena djela: 5 razbojništava, jedna drska krađa, 11 teških krađa provaljivanjem, dvije krađe te 2 ostala kažnjiva djela. Dva osobna automobila su otuđena, a jedan ranije otuđeni je pronađen. Evidentirano je jedno hvatanje na djelu.

Na području Policijske uprave zagrebačke evidentirana su 23 kaznena djela: 5 razbojništava, jedna drska krađa, 11 teških krađa provaljivanjem, dvije krađe te 2 ostala kažnjiva djela. Dva osobna automobila su otuđena, a jedan ranije otuđeni je pronađen. Evidentirano je jedno hvatanje na djelu.


Stranica