Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se analitički poslovi, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prevencije i poslovi obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja policijskih službenika.
 
Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
 
- Poslovi prevencije se sastoje u praćenju stanja sigurnosti te pronalaska i poduzimanja niz aktivnosti zajedno s partnerima s ciljem da se smanji mogućnost počinjenja kažnjivih radnji i poveća sigurnost, a posebno subjektivni osjećaj sigurnosti u zajednici
 

- Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.

- Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.

- Poslovi obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja uključuju izradu godišnjeg programa obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika, provedbu i organizaciju programa policijskog treninga opće tjelesne pripreme, programa policijskog treninga za stručno usavršavanje u poznavanju i primjeni borilačkih vještina, policijskog treninga za stručno usavršavanje u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja službenim oružjem, sudjelovanje u provođenju  programa dopunskog stručnog usavršavanja i obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja.
 

Unutar Ureda načelnika ustrojena je Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću 

Voditeljica Službe: Marija Goatti

Telefon: 01/4563 411; 01/4563 127; 01/4563 256; 01/4563 257; 01/4563 354; 01/4563 351
Faks: 01/4563 273
E-mail:  zagrebacka@policija.hr