Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obraduje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
 
 
 U Sektoru pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:
  • Služba za pravne poslove i ljudske potencijale,
  • Služba materijalno-finincijskih poslova,
  • Služba za tehniku.
     

Radom Sektora upravlja načelnik/ca.