Kriminalističko-obavještajna služba

Analizira stanje potražne djelatnosti u policijskim postajama; vodi kriminalističke, prekršajne i potražne evidencije, provodi utvrđivanje istovjetnosti; traganje za osobama počiniteljima kaznenih djela, u svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada podržava baze podataka iz svoje nadležnosti; podržava provođenje kriminalističkih istraživanja kroz analitičke obrade, prati i analizira sustav prikupljanja podatka iz svih izvora, prati i analizira kaznena djela iz područja kibernetičke sigurnosti, djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti te provodi aktivnosti i mjere u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora, provodi kriminalistička istraživanja kaznenih djela kibernetičke sigurnosti, obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti postupanja i pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u policijskim postajama iz nadležnosti Službe i pruža specijaliziranu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave, sudjeluje u izradi izvješća i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog područja rada.
 

Za obavljanje poslova iz djelokruga Kriminalističko-obavještajne službe ustrojavaju se:
  • Odjel kriminalističkih evidencija
  • Odjel za potrage
  • Odjel kriminalističko-obavještajne analitike
  • Odjel kibernetičke sigurnosti