Od ponedjeljka, 1. ožujka kako i gdje riješiti upravne poslove

Od 1. ožujka 2021. godine poslovi prebivališta, osobnih iskaznica i putovnica ponovno će se obavljati u Petrinjskoj 30, ali samo u dvorani u prizemlju, zbog čega se građani mole da i dalje podnose zahtjeve i na preostale tri lokacije (u Heinzelovoj 98, II. PP Zagreb (Črnomerec) i VI. PP Zagreb (Novi Zagreb)

U žurnom postupku zahtjevi za osobnu iskaznicu i putovnicu moći će se podnijeti isključivo u Petrinjskoj 30.

Izrađene isprave preuzimaju se na onoj lokaciji na kojoj je podnesen zahtjev.

Upiti za poslove prebivališta/boravišta (za hrvatske državljane), osobnih iskaznica, putovnica, oružja, vozila i vozača: zg.upravni.poslovi@mup.hr

Sve informacije vezane uz obavljanje upravnih poslova mogu se naći na mup.gov.hr

BORAVIŠTE – zahtjev on line u PDF formatu na zg.upravni.poslovi@mup.hr

Potrebno je: Obrazac 1 - https://mup.gov.hr/  (Građani-Obrasci), preslika osobne iskaznice, izjava stanodavca da je suglasan s prijavom boravišta i osobna iskaznica stanodavca    ili   ovjereni ugovor o najmu
 
  1. PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE, OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE:
 
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Petrinjska 30 7,00 do 21,00 sat
Heinzelova 98 7,00 do 21,00 sat
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU
II. policijska postaja Zagreb (Črnomerec),
Ilica 245
7,00 do 21,00 sat
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU
VI. policijska postaja Zagreb (Novi Zagreb),
Trg Narodne zaštite br. 1
7,00 do 21,00 sati
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU
 

          2. STRANCI:  https://mup.gov.hr/stranci-333/333
 
POSLOVNI PROCES NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za kratkotrajni (turistički) boravak, promjena adrese stranca, prijava adrese stranog radnika po ulasku u RH (nakon što je izdana prva radna dozvola)    Potrebno je e-mailom na: zg.sidup@mup.hr
   u PDF formatu dostaviti:
- Obrazac 8a - https://mup.gov.hr/ (Građani-Obrasci)  - preslika putne isprave stranca
- izjava stanodavca da je suglasan s prijavom i  osobna iskaznica stanodavca (ili ugovor o najmu)  
Zahtjev za privremeni boravak, zahtjev za stalni boravak e-mailom u PDF formatu  Obrazac 1a na:
zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr
Ostali dokazi ovisno o svrsi boravka, informacije o tome dostupne na https://mup.gov.hr/
          (Građani-Stranci)
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad (radnu dozvolu)
PRILAŽE SE:
- ugovor o radu
- dokaz o provedbi testa tržišta rada kod HZZ-a
- valjana putna isprava
- uvjerenje o nekažnjavanju iz matične države
  1. e-mailom u PDF formatu:
   radna.dozvola.zagreb@mup.hr
VAŽNO: 1.1.2021. stupio je na snagu novi Zakon o strancima („NN“ 133/20). Prije podnošenja zahtjeva za prvu dozvolu za boravak i rad, poslodavac je  dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  1. IZNIMNO - neposredno (samo za poslodavce koji podnose više od 3 zahtjeva) Petrinjska 30, dvorana, I. kat, 8,00 – 15,00 SATI
Uručenje gotovih radnih dozvola Petrinjska 30 od 8 do 15 sati  (uz prethodnu najavu
            na broj telefona: 01/4563 690)
Prijava privremenog boravka državljana EGP-a (EU)  e-mailom zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr
 Neposredno 8 do 15 sati, uz prethodnu najavu na tel. broj: 01/4563 688; 01/4563 676
Potvrda o prijavi rada Petrinjska 30, soba 229, uz prethodnu najavu od 8 do 15 sati na tel. broj: 01/4563 622; 01/4563 688
Iskaznica za stranca Petrinjska 30, dvorana, I. kat; 8,00 – 15,00 SATI
Informacije strancima pitanja@mup.hr   zagrebacka@policija.hr   zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr
 
  1. DRŽAVLJANSTVO
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Petrinjska 30 8 do 15 sati – uz prethodnu najavu od 8 do 13 sati
           na tel. broj: 01/4563 569;  01/4563 641
  1. PROMETNE ISPRAVE  (VOZILA I VOZAČI)
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Heinzelova 98  VOZAČKE DOZVOLE:  7,00 – 21,00 sat
       VOZILA:    7,00 – 14,30 sati                 
  1. ORUŽJE
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Petrinjska 30 8,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu od 8 do 15 sati
na tel. broj: 01/4563 240;  01/4563 630
  1. NALAZNI URED
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Heinzelova 98 8,00 do 10,00  i od 11,00 do 14,00 sati
  
         7. KONTAKT  TELEFONI (informacije) -
OD 9 DO 13  SATI:
 
POSLOVNI PROCES BROJ TELEFONA
Prebivalište/boravište, MBG 01/4563 619; 01/4563 568
Osobne iskaznice 01/4563 560; 01/4563 646
Putovnice 01/4563 593
Prijenos posmrtnih ostataka 01/4563 593
Poslovi oružja 01/4563 240; 01/4563 630
Državljanstvo 01/4563 569; 01/4563 641; 01/4563 640
Stranci 01/4563 639; 01/4563 674
Vozači (vozačke dozvole) 01/6333 341
Vozila 01/6333 319; 01/6333 422
Nalazni ured 01/6333 439


Stranica