3.10. Poziv kandidatima na razgovor vezano za Javni natječaj Policijske uprave zagrebačke od 8. rujna 2023. godine

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
Komisija za provedbu natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 08. rujna 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 104/23, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave zagrebačke, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvješćuje da će se razgovori (intervjui) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri stručnih znanja održati 
 
06. listopada 2023. godine u
Policijskoj upravi zagrebačkoj, Vlaška 106, I. kat, soba 34
 
 
Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa
 u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), na razgovor (intervju)
pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju
 i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto
 traži veći broj izvršitelja,  taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
 
            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
            Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.
 
O TOČNOM TERMINU RAZGOVORA (INTERVJUA) KANDIDATI/KINJE ĆE BITI OBAVIJEŠTENI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NA e-mail ADRESU KOJU SU NAVELI U PRIJAVI.
                                                                                 
Komisija za provedbu natječaja