20.5.2019. Ispravak Oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u PU zagrebačku

20.5.2019.  -   ISPRAVAK OGLASA ZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME U MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKU UPRAVU ZAGREBAČKU (Broj: 511-19-18/2-5392-2019. od 13.05.2019.)
 
Ispravlja se Oglas broj: 511-19-18/2-5392-2019., objavljen 14.5.2019. godine na web stranici Policijske uprave zagrebačke i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Naime, sukladno izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu MUP-a od 8. travnja 2019. godine, naziv radnog mjesta pod rednim brojem 13. za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Odjelu pisarnice, mijenja se i glasi:
 
 NAMJEŠTENIK III. VRSTE ZA NAĐENE STVARI.   
 
Napominjemo da uvjeti za navedeno radno mjesto ostaju nepromijenjeni te da će svi kandidati koji su podnijeli prijave na objavljeni Oglas od 14.5.2019. godine, a ispunjavaju formalne uvjete, bez obzira na izmijenjeni naziv radnog mjesta, biti pozvani na razgovor s Komisijom.