3.6.2019. Poziv na razgovor kandidatima/kinjama koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam namještenika objavljen 14.5.2019. godine

                                                                                      
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika
 u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku 
objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa objavljenog dana 14. svibnja 2019. godine
na web stranici Policijske uprave zagrebačke i na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
za slijedeća radna mjesta: 
I.
 
 NEODREĐENO VRIJEME
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL EKONOMATA
    1. skladištar – 1 izvršitelj
 
    - srednja strukovna škola 
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
 ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    2. djelatnik na tekućem održavanju – domar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola 
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    3. djelatnik na tekućem održavanju – električar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-električar  
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
   4. djelatnik na tekućem održavanju – vodoinstalater – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-vodoinstalater   
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    5. pomoćni djelatnik na tekućem održavanju – 2 izvršitelja
    6. pomoćni djelatnik u kuhinji – 2 izvršitelja
    Stručni uvjeti za radna mjesta pod red. br. 5. i 6.
    - osnovna škola ili niža stručna sprema  
 
 
II.
 
 ODREĐENO VRIJEME
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    1. djelatnik na tekućem održavanju – bravar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-bravar   
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    2. djelatnik na tekućem održavanju – soboslikar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-soboslikar    
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    3. djelatnik na tekućem održavanju – stolar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-stolar     
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    4. djelatnik na tekućem održavanju – strojar energetičar – 1 izvršitelj
    5. djelatnik na tekućem održavanju – domar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti za radna mjesta pod red. br. 4. i 5.
    - srednja strukovna škola
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    6. djelatnik na tekućem održavanju – tapetar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-tapetar     
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    7. djelatnik na tekućem održavanju – vodoinstalater – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-vodoinstalater   
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    8. djelatnik na tekućem održavanju – električar – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola-električar  
 
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    9. pomoćni djelatnik u praonici rublja – 1 izvršitelj
   10. pomoćni djelatnik na tekućem održavanju – 2 izvršitelja
   11. pomoćni djelatnik u kuhinji – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti za radna mjesta pod red. br. 9., 10. i 11.
    - osnovna škola ili niža stručna sprema  
 
SLUŽBA ZA TEHNIKU
ODJEL PROMETNE I POLICIJSKE TEHNIKE
    12. vulkanizer – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - srednja strukovna škola  
 
SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE 
ODJEL PISARNICE
    13. namještenik III. vrste za nađene stvari  – 1 izvršitelj
    Stručni uvjeti:
    - gimnazija ili srednja strukovna škola   
           
 
Razgovori će se održati 12., 13. i 14. lipnja 2019. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj Petrinjska 30, III. kat, soba 308.  
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti  telefonski obaviješteni.
 
 
                                                                                  Komisija za provedbu oglasa