30.12.2022. Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u PU zagrebačku po javnom natječaju od 12.10.2022. godine

30.12.2022.
 
RJEŠENJA O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU NA
NEODREĐENO VRIJEME U PU ZAGREBAČKU
 PO JAVNOM NATJEČAJU OD 12.10.2022. GODINE 
 
 
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL EKONOMATA
   voditelj Odjela ekonomata – 1 izvršitelj/ica  
 
1. SLAMEK ZVJEZDANA
 
 
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
   stručni suradnik - analitičar – 1 izvršitelj/ica  
 
1. BARBARIĆ ANA
 
 
 
3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
   stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj/ica  
 
1. MATULIĆ GRUBOROVIĆ MARTINA
 
 
 
4. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
   stručni savjetnik – voditelj ugostiteljstva – 1 izvršitelj/ica  
 
1. JANČI  MARIJANA