31.08. 2022.- Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u PU zagrebačku po oglasu od 27. svibnja 2022. godine

31.08.2022.  - RJEŠENJA O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U PU ZAGREBAČKU PO OGLASU
 OD 27. SVIBNJA 2022. GODINE
 
 
 
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA  PITANJA STRANACA
     ODJEL ZA STATUSNA PITANJA STRANACA
     
samostalni upravni referent za strance   
 
1. TROŠIĆ ĐANI
 
 
 
 
2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
     ODJEL ZA STATUSNA PITANJA STRANACA   
   
 upravni referent za strance   
 
1. JUKA MLADEN
2. DOMAZET ANKICA
 
 
 
 
3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE    
   
 viši upravni referent za prijavništvo i osobne isprave   
 
1. GRABOVAC HELENA