7.4.2022. Rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u PU zagrebačku po javnom natječaju od 5.1.2022. godine


 
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
JAVNI NATJEČAJ OD 5.1.2022. GODINE
 
 

 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 
     ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE  
 
   viši stručni referent za ljudske potencijale – 2 izvršitelja/ice
 
1. KUJUNDŽIĆ ANĐELA
2. UDOVIČIĆ ANA
 
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
 
   računovodstveni referent  likvidature – 1 izvršitelj/ica  
 
1. HUZEK MATEJA
 
 
3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
 
   viši upravni referent – šef smjene u Odjelu za prijavništvo i osobne
     isprave – 1 izvršitelj/ica  
 
1. VINČIĆ JASMINA
 
 
4. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
 
    upravni referent za prijavništvo i osobne isprave –  15 izvršitelja/ica
 
1. BRDAR VALENTINA
2. ILIĆ MARINA
3. PRAJDIĆ GORDANA
4. NOVOSEL IVANA
5. STOJANAC KATARINA
6. TURINA SILVANA
7. HORVAT MARCELA
8. PAULIĆ IVA
9. MUŠOVIĆ LEILA
10. HERCEG PENDELIĆ MARINA
11. MANDARIĆ SARAH
12. SMOLJANOVIĆ ĐURĐA
13. PIVAC ANĐELA
14. LUCIĆ KRISTINA
15. DAKIĆ PETRA
 
 
5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
 
     viši upravni referent za prometne isprave – 2 izvršitelja/ice

1. BARTOLIĆ PETRA
2. KOVAČEVIĆ SLOBODANKA

 
6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
 
    upravni referent za prometne isprave – 2 izvršitelja/ice
 
1. ŠIMOVIĆ VALENTINA
2. KVESIĆ MARIJA
 
 
7. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA  PITANJA STRANACA
     ODJEL ZA DRŽAVLJANSTVO 
 
    upravni referent za državljanstvo – 1 izvršitelj/ica  
 
1. ŠPEHAR IVAN
 
 
8. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL PISARNICE  
 
  administrativni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
1. JANKOVIĆ IVANA
 
 
9. IV POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica  
 
1. JAKUŠ SANJA
 
 
10. VII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
      administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica  
 
1. DEBELJAK IVANA
 
 
11. IX. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
    upravni referent – 2 izvršitelja/ice 
 
1. ĆORLUKA MARJANA

2. FIŠTER KRISTINA
 
 
12. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA
   
  upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
1. GODINIĆ MATEJA
 
 
13. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
 
     upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
1. ŠELKO TENA TEREZA
 
 
14. POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO
 
    upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
1. CINDRIĆ NIKOLINA
 
 
15. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC
 
      upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
1. PAVIŠIĆ MARTINA
 
 
16. I POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
 
     stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj/ica  

1. MIHALJEVIĆ IVANA
 
 
17. II POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
 
    stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 2 izvršitelja/ice
 
1. BROZINIĆ JASMINA
2. MUCIĆ DAVORKA