Kako i gdje riješiti upravne poslove

Slika /PU_ZG/ilustracije/Osobna-nova.jpg

U žurnom postupku zahtjevi za osobnu iskaznicu i putovnicu podnose se isključivo u Petrinjskoj 30

FOTO: Ilustracija


Sve informacije vezane uz obavljanje upravnih poslova mogu se naći na mup.gov.hr

Upiti za poslove prebivališta/boravišta (za hrvatske državljane), osobnih iskaznica, putovnica, oružja, vozila i vozača: zg.upravni.poslovi@mup.hr

Upiti za poslove stranaca i državljanstva:
 pitanja@mup.hr       zagrebacka@policija.hr        zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr

BORAVIŠTE (hrvatski državljani) – zahtjev online u PDF formatu na zg.upravni.poslovi@mup.hr

Potrebno je: Obrazac 1 - preslika osobne iskaznice, izjava stanodavca da je suglasan s prijavom boravišta i osobna iskaznica stanodavca    ili   ovjereni ugovor o najmu

PREBIVALIŠTE (hrvatski državljani) – zahtjev se podnosi osobno

U žurnom postupku zahtjevi za osobnu iskaznicu i putovnicu podnose se isključivo u Petrinjskoj 30.

Pozivamo građane da iskoriste mogućnost plaćanja naknade za izradu isprava putem POS uređaja, na lokacijama PU zagrebačke - Petrinjska 30 (osobne iskaznice, putovnice, iskaznice za stranca)  i Heinzelova 98 (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole).  


Izrađene isprave preuzimaju se na onoj lokaciji na kojoj je podnesen zahtjev.

Provjerite je li Vaša isprava izrađena putem govornog automata:
Za osobnu iskaznicu – 01/4563 602
Za putovnicu – 01/4563 601


1.PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE, OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE: 
 
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Petrinjska 30 7,00 do 20,00 sati
Heinzelova 98 7,00 do 20,00 sati
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU
II. policijska postaja Zagreb (Črnomerec),
Ilica 245
7,00 do 14,00 sati
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU
VI. policijska postaja Zagreb (Novi Zagreb),
Trg Narodne zaštite br. 1
7,00 do 14,00 sati
OSOBNE ISKAZNICE I PUTOVNICE
SAMO U REDOVNOM POSTUPKU
 

2. STRANCI:  https://mup.gov.hr/stranci-333/333
 
POSLOVNI PROCES NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za kratkotrajni (turistički) boravak, promjena adrese stranca, prijava adrese stranog radnika po ulasku u RH (nakon što je izdana prva radna dozvola)      e-mailom na zg.sidup@mup.hr u PDF formatu :
- Obrazac 16a - https://mup.gov.hr/ 
preslika putne isprave stranca
- izjava stanodavca da je suglasan s prijavom i osobna
  iskaznica stanodavca (ili ugovor o najmu)    
 
Zahtjev za privremeni boravak, zahtjev za dugotrajno boravište, zahtjev za stalni boravak e-mailom u PDF formatu  Obrazac 1a na:
zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr
Ostali dokazi ovisno o svrsi boravka, informacije o tome dostupne na https://mup.gov.hr/
          (Građani-Stranci)
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad (radnu dozvolu)
PRILAŽE SE:
- ugovor o radu
- dokaz o provedbi testa tržišta rada kod HZZ-a
- valjana putna isprava
- uvjerenje o nekažnjavanju iz matične države
https://mup.gov.hr/radne-dozvole/286764
Od 1.1.2021. na snazi Zakon o strancima („NN“ 133/20).
Za prvu dozvolu za boravak i rad, poslodavac je  dužan zatražiti testa tržišta rada kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Zahtjevi  za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti mišljenje HZZ-a (radna.dozvola.zagreb@mup.hr):  
  - produženje radne dozvole za istog poslodavca i istog stranca
  - zapošljavanje stranca u poljoprivredi, šumarstvu, ugostit. i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine
- dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona
Uručenje gotovih radnih dozvola Petrinjska 30 od 8 do 15 sati  (uz prethodnu najavu
            na broj telefona: 01/4563 690)
Prijava privremenog boravka državljana EGP-a (EU)  e-mailom zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr
 Neposredno 8 do 15 sati, uz prethodnu najavu na tel. broj: 01/4563 688; 01/4563 622
Potvrda o prijavi rada Petrinjska 30, soba 229, uz prethodnu najavu od 8 do 15 sati na tel. broj: 01/4563 622; 01/4563 688
Iskaznica za stranca Petrinjska 30, dvorana, I. kat; 7,00 – 15,00 SATI
Informacije strancima pitanja@mup.hr   zagrebacka@policija.hr   zg.drzavljanstvo.stranci@mup.hr
 

3.DRŽAVLJANSTVO:
 
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Petrinjska 30 8 do 15 sati – uz prethodnu najavu od 8 do 13 sati
           na tel. broj: 01/4563 569;  01/4563 641

4. PROMETNE ISPRAVE  (VOZILA I VOZAČI)
 
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Heinzelova 98  VOZAČKE DOZVOLE:  7,00 – 20,00 sati
       VOZILA:    7,00 – 14,00 sati                 

5. ORUŽJE:
 
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Petrinjska 30 8,00 do 15,00 sati

6. NALAZNI URED:
 
LOKACIJA RADNO VRIJEME
Heinzelova 98 8,00 do 10,00  i od 11,00 do 14,00 sati
   
 7. KONTAKT  TELEFONI (informacije) -
OD 9 DO 13  SATI:
 
POSLOVNI PROCES BROJ TELEFONA
Prebivalište/boravište, MBG 01/4563 588; 01/4563 563; 01/4563 589
Osobne iskaznice 01/4563 560; 01/4563 646
Putovnice 01/4563 591; 01/4563 593
Prijenos posmrtnih ostataka 01/4563 591; 01/4563 593
Poslovi oružja 01/4563 240; 01/4563 630
Državljanstvo 01/4563 569; 01/4563 641; 01/4563 640
Stranci 01/4563 639; 01/4563 674
Vozači (vozačke dozvole) 01/6333 341
Vozila 01/6333 319; 01/6333 422
Nalazni ured 01/6333 439
Poslovi pisarnice/urudžbeni 01/4563 649; 01/4563 653


 
Policijska postaja e-mail adresa Radno vrijeme Kontakt telefon
Sesvete pp.sesvete@mup.hr 7 do 14 sati
Ponedjeljkom
7 do 17,00
01/4570 823; 01/4570 824
Stranci - 01/4570 821
Zaprešić pp.zapresic@mup.hr 7 do 14,30 sati
Ponedjeljkom
7 do 17,30
01/4570 469; 01/4570 498
Stranci - 01/4570 481
- 01/4570 487
Velika Gorica pp.velika.gorica@mup.hr 7 do 14,00 sati
Ponedjeljkom
7 do 17,00
01/4563 632; 01/4563 654
Stranci - 01/4563 689
Samobor pp.samobor@mup.hr 7 do 14,30 sati
Ponedjeljkom
7 do 17,30
01/4570 036; 01/4570 056;
01/4570 014
Stranci - 01/4570 013
Dugo Selo pp.dugo.selo@mup.hr 8 do 15,30 sati 01/4570 924; 01/4570 935
Stranci - 01/4570 946
- 01/4570 921
Vrbovec pp.vrbovec@mup.hr 8 do 15,30 sati 01/4570 865; 01/4570 882
Stranci - 01/4570 864
Ivanić Grad pp.ivanic.grad@mup.hr 8 do 15,30 sati 01/4570 069; 01/4570 067;
01/4570 068
Stranci - 01/4570 062
Sveti Ivan Zelina pp.sveti.ivan.zelina@mup.hr 8 do 15,30 sati 01/4570 787; 01/4570 764
Stranci - 01/4570 766
Jastrebarsko pp.jastrebarsko@mup.hr 8 do 15 sati 01/4570 164; 01/4570 186;
01/4570 170
Stranci - 01/4570 182
 


 

Stranica