Troškovnik usluga servisa rashladnih sustava Policijske uprave zagrebačke

                                              1.    TROŠKOVNIK
 
 
                          ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U
                                    UPRAVNOJ ZGRADI, HEINZELOVA 98
                                                            ZAGREB
                                       
 
 
              1)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA  „EMICON“  RAS 3252 KP
                                                                          
 
------------------------------------------------------------------------------------------
OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO
USLUGA                          MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.
                                                                                         (bez PDV-a)        (bez PDV-a)
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 
             OPIS RADOVA    
 
 
            1.Servis rashladnog
               sustava  EMICON
               (ventilatorski sklop,
               kompresorski sklop
               isparivač, kondenzator,
               kontrola hidrauličkog kruga,
               filteri, uklopni regulacijski
               uređaji)                                   kompl.                2       --------------------- EUR
 
 
            2.Servis unutarnje
                  jedinice                                  kom.                   1      --------------------- EUR
 
            3.Puštanje u rad uz kontrolu
               i podešavanje radnih
               parametara,
               izdavanje servisne kartice      kom.                   1      --------------------- EUR
           
            4.Čišćenje i dezinfekcija
                ventilacijskih kanala               kompl.                1      --------------------- EUR
 
 

 

                                                                   
                                                                   
UKUPNO (bez PDV-a)  1:
 
                                                             
                                                
                                                2.    TROŠKOVNIK
 
 
         ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U POLICIJSKOJ POSTAJI
                                  VELIKA GORICA,  MATIJE MAGDALENIĆA 2
                                                       VELIKA GORICA
 
 
 
2)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „CLINT“ CHA/K 726-P SI/PS
                                                                          
 
------------------------------------------------------------------------------------------
OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO
     USLUGA                          MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.
                                                                                         (bez PDV-a)        (bez PDV-a)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
             OPIS RADOVA    
 
 
            1.Servis rashladnog
               sustava  CLINT
               (ventilatorski sklop,
               kompresorski sklop
               isparivač, kondenzator,
               kontrola hidrauličkog kruga,
               filteri, uklopni regulacijski
               uređaji)                                   kompl.                1       --------------------- EUR
 
 
            2.Servis unutarnje
                jedinice                                  kom.                   1       --------------------- EUR
 
            3.Puštanje u rad uz kontrolu
               i podešavanje radnih
               parametara,
               izdavanje servisne kartice      kompl.                1      --------------------- EUR

 

              4.Čišćenje i dezinfekcija
                ventilacijskih kanala               kompl.                1     --------------------- EUR
 
 
 
                                                                    UKUPNO (bez PDV-a)  2:                                                                                                     
                                                          
 
                                                              3.    TROŠKOVNIK
 
 
              ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U JEDINICI ZA
                               ZADRŽAVANJE I PREPRATU, ORANIČKI ODVOJAK 2B
                                                           ZAGREB
 
 
 
3)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „MIDEA“  MGA-D30W/SN1
                                                                          
 
------------------------------------------------------------------------------------------
OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO
    USLUGA                          MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.
                                                                                         (bez PDV-a)        (bez PDV-a)
------------------------------------------------------------------------------------------
 
             OPIS RADOVA    
 
 
            1.Servis rashladnog
               sustava  MIDEA
               (ventilatorski sklop,
               kompresorski sklop
               isparivač, kondenzator,
               kontrola hidrauličkog kruga,
               filteri, uklopni regulacijski
               uređaji)                                    kompl.               1      --------------------- EUR
 
            2.Zamjena i isporuka filtera
               FVK 170 x 650                        kom.                  4       ---------------------- EUR
            
            3.Zamjena i isporuka filtera
               FVK 170 x 1250                      kom.                  8       --------------------- EUR
          
            4.Zamjena i isporuka filtera
               FVK 170 x 1450                      kom.                 16     --------------------- EUR
           
            5.Zamjena i isporuka mreža
               280 x 420 obostrano               kom.                 20    --------------------- EUR
 
            6.Puštanje u rad uz kontrolu
               i podešavanje radnih
               parametara,
               izdavanje servisne kartice       kom.                  1     --------------------- EUR

 

 

 

                                                                   
                                                                    UKUPNO (bez PDV-a)  3:                                                                                                     
                                                                   
                                                             
                                                                      
 
 
                                                  4.    TROŠKOVNIK
 
 
               ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U POLICIJSKOJ
                                 POSTAJI SAMOBOR, MIRNOVEČKA  23A
                                                          SAMOBOR
 
 
 
4)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA  „DAIKIN VRV III INVERTER“
                                                                          
 
----------------------------------------------------------------------------------------
OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO
      USLUGA                          MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.
                                                                                         (bez PDV-a)        (bez PDV-a
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
             OPIS RADOVA    
 
 
            1.Servis rashladnog
               sustava  DAIKIN VRV
               III INVERTER
               (ventilatorski sklop,
               kompresorski sklop
               isparivač, kondenzator,
               kontrola hidrauličkog
               kruga, filteri, uklopni
               regulacijski uređaji)               kompl.                3      --------------------- EUR
 
 
            2.Servis unutarnje
                   jedinice                                 kom.                   1     --------------------- EUR
 
            3.Puštanje u rad uz kontrolu
               i podešavanje radnih
               parametara,
               izdavanje servisne kartice      kom.                  1     --------------------- EUR
 
            4.Čišćenje i dezinfekcija
                ventilacijskih kanala               kompl.               1       --------------------- EUR
 

 

 
                                                                                     UKUPNO (bez PDV-a)  4:                                                                                                                                                  
                                                             
                                     

 

 
       NAPOMENA: kod gore navedene specifikacije radova obračun servisa unutarnjih jedinica je
      obračunat „po komadu“ radi lakšeg  uvida u povoljniju ponudu, dok će konačni obračun biti po
      ukupnom broju servisiranih jedinica
 
 
 
 
ADRESA NARUČITELJA
 
TROŠKOVNICI UKUPNO   (Po postajama)
 
UKUPNA CIJENA
(Bez PDV-a)
UPRAVNA ZGRADA
 
HEINZELOVA  98
 
ZAGREB
 
 
 
TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG
SUSTAVA „EMICON“  RAS 3252  KP
(1)
 
 
 
 
MATIJE MAGDALENIĆA 2
 
PP VELIKA GORICA
 
 
 
TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG
SUSTAVA „CLINT“  CHA/K 726-P SI/PS
(2)
 
 
 
 
ORANIČKI
ODVOJAK   2B
JEDINICA ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU
ZAGREB
 
 
 
TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG
SUSTAVA „MIDEA“ MGA-D30W/SN1
(3)
 
 
 
 
MIRNOVEČKA 23A
 
PP SAMOBOR
 
 
TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG
SUSTAVA „DAIKIN VRV III INVERTER“
(4)
 
 
 
  UKUPNO  bez PDV-a:                                           
  PDV:  
 
 
 
 
UKUPNO  sa PDV-om:  
                          
 
   
 
  --------------------