Troškovnik usluga čišćenja separatora masti (mastolovaca) u objektim PU zagrebačke


 
TROŠKOVNIK  ZA ČIŠĆENJE SEPARATORA MASTI (MASTOLOVACA)
1. Ispumpavanje  vode i masnoća te odvoz na obradu   

 EUR   _______________

           
2. Čišćenje mastolovca – mehanički i  hladnom vodom pod pritiskom  

EUR/sat  ______________

3. Odjeljivanje masnoća i priprema za obradu za ukupno preuzetu količinu       

EUR/kg ____________
 

4. Obrada otpadnih masnoća     

EUR/kg ___________________
 
 
__________________________________
UKUPNO:
__________________________________
PDV:
__________________________________
SVEUKUPNO sa PDV-om:
__________________________________
 
 
 
 
 
 
U gore navedene cijene uračunati sve troškove uporabe vozila, dolaska do objekta, materijal te sve ostalo što je potrebno da se navedeni zahtjevi u potpunosti realiziraju.