Troškovnik za uslugu popravaka strojeva za pranje, sušenje i glačanje rublja u objektima PU zagrebačke Kruge 52

ZA USLUGU POPRAVAKA STROJEVA ZA PRANJE,  SUŠENJE I GLAČANJE

OPIS PRIČUVNIH DIJELOVA  ZA POPRAVAK
 
R.B. NAZIV PRIČUVNOG DIJELA CIJENA BEZ PDV-a
     
I. Popis pričuvnih dijelova za popravak stroja za pranje rublja PC-20  
 1.  
Brtvilo stakla PC20  
 1.  
Brtvilo vrata PC 20,32  
 1.  
Grijač el. 4000W/380V, PC(F)20-55  
 1.  
Kartica programa Fiber – prazna  
 1.  
Ležaj 6206-2Z SKF  
 1.  
Lula nivoa PC  
 1.  
Membrana 3“ ispust  
 1.  
Remen klinasti 17x2300 Optibelt PC20  
 1.  
Remen klinasti 9,5x1425 Optibelt PC20  
 1.  
Sklopka AKO Fiber  
 1.  
Sklopnik K3-10A10  230V  
 1.  
Sklopnik K3-40A00 230V  
 1.  
Ventil EM 1“ 24/230V-50 Hz thv Ceme  
 1.  
Ventil EM 3“ ispust  
 1.  
Zavojnica 3“ ispust  
 1.  
Grijač  
 1.  
Sklopnik  
 1.  
Klinasti remen  
 1.  
Osovina  
 1.  
Vodilica  
 1.  
Ležajevi  
 1.  
Membrana  
  UKUPNO (I):  
     
   II. Popravak stroja za sušenje rublja ES -10  
      1. Osovina pogona ES-10  
      2. Osovina pomoćna ES 10  
      3. Ležaj YAR 204  
      4. Remen klinasti ES 10  
      5. Kučište ležaja YAR 204  
      6. Osovina vodilice N.T.  
  UKUPNO (II)  
 
III. Popravak stroja za glačanje rublja P-14  
 1.  
Molton platno NOMEX sa vezicama 400g/m2 FI 1400/25  
 1.  
Vuna čelična  kg  
 1.  
Grijač električni P 14  
  UKUPNO (III):  
 
 
                         UKUPNO (I., II.,III):   _________________                                                            
                                        PDV:           ___________________
                         
                                        SVEUKUPNO S PDV-om :  __________________
 
 
NAPOMENA: u cijenu popravka gore navedenih pričuvnih dijelova uračunati sav potreban materijal, dijelove, radno vrijeme servisera, dolazak i sve ostalo što je potrebito da se isto dovede do stanja potpune gotovosti.