Troškovnik za uslugu krajobraznih radova u III. policijskoj postaji Zagreb

OBJEKT: III. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
                                                                            
NARUČITELJ:  POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA


 
RB OPIS RADOVA
 
Jed. mjere Količina Jed. Cijena bez PDV UKUPNO BEZ PDV
1. Uklanjanje suhih stabala
Stavka uključuje; piljenje i odvoz suhih stabala, rušenje do razine panja. Stabla se ruše u segmentima, uz pažnju na sigurnost ljudi i imovine.
Odvoz nastalog biootpada na deponij.
kom 3    
2. Orezivanje žive ograde
Stavka uključuje šišanje i oblikovanje žive ograde u dužini cca 80 metara. Orezivanje žive ograde s tri strane .Sakupljanje i odvoz nastalog biootpada Čišćenje okolnog prostora nakon radova.
komplet 1    
3. Čišćenje i uklanjanje raslinja te postojeće žičane ograde
Stavka uključuje uklanjanje gustog raslinja uz ogradu, u dužini cca 45 metara. Uz uklanjanje raslinja uklanja se i ostatak postojeće ograde unutar zapuštenog prostora. Nakon uklanjanja nadzemnih dijelova biljaka, uklanja se postojeće korijenje kako bi se očistio prostor i priredio za naredno održavanje i košnju kroz godine.
Dovoz čiste zemlje po potrebi.
komplet         1    
4. Izrada betonskog parapeta i postavljanje ogradnog panela H:200 cm
Stavka uključuje iskop rova za temelj ograde ,izradu betonskog temelja, te montiranje Classic ogradnog panela visine 200 cm zajedno sa stupovima (antracit boja)
komplet 1    
  UKUPNO BEZ PDV:        
  PDV:        
  SVEUKUPNO SA PDV:        
 
Zagreb, svibanj 2023.