Troškovnik za sanaciju sanitarnog čvora u Sektoru kriminalističke policije, građevina Heinzelova 98

OBJEKT:  SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
                                            
                  SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
                                               
                   HEINZELOVA 98
 
 
                                        
                                                          
NARUČITELJ: POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 

 
TROŠKOVNIK ZA SANACIJU PROCURENJA U MUŠKOM SANITARNOM ČVORU OBJEKTA HEINZELOVA 98/II
 
 
RB OPIS RADOVA
 
Jed. mjere Količina Jed. Cijena bez PDV UKUPNO BEZ PDV
  VODOINSTALATERSKI RADOVI        
1. Dolazak na mjesto rada paušal      
2. Demontaža postojećih pisoara kom 4    
3. Demontaža postojećih ugradbenih umivaonika kom 2    
4. Štemanje opločenog instalacionog kana 0,60x3,50 paušal      
5. Štemanje rupe u opločenom betonskom podu kom 1    
6. Demontaža dotrajalih lijevano željeznih cijevi (odvodne instalacije) paušal      
7. Dobava i ugradnja PVC cijevi fi 70 m2 4    
8. Dobava i ugradnja PVC –kose račve fi 70-50 kom 4    
9. Dobava i ugradnja PVC-koljena fi 70x45 kom 4    
10. Dobava i ugradnja PVC redukcije fi 70-50° kom 1    
11. Dobava i ugradnja PVC cijevi
fi 50x500
kom 8    
12. Dobava i ugradnja PVC koljena fi 50/45° kom 20    
13. Dobava i ugradnja PVC sabirnog podnog sifona kom 1    
14. Učvršćivanje novo izrađene instalacije te ispitivanje na nepropusnost paušal      
  ZIDARSKO KERAMIČARSKI RADOVI        
15.  
Zatvaranje instalacionog kana siporeksom debljine 5 ili 7 cm 0,60x3,5
 
m2 2,1    
16, Zatvaranje rupe u zidu 0,40x0,40 kom 1    
17. Zatvaranje rupe u podu 0,40x0,40 kom 1    
18. Priprema zida za postavu keramičarskih pločica m2 3    
19. Priprema poda za postavu keramičkih pločica paušal      
20. Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica 20x20 bijela (pločice do 20 eura kvadrat) m2 3    
21. Dobava i ugradnja podnih keramičkih pločica 20x20 sive (pločice do 20 eura kvadrat) m2 0,50    
22. Fugiranje novo postavljenih pločica podnih i zidnih paušal      
23. Čišćenje radilišta i odvoz otpada na gradski deponij paušal      
  UKUPNO BEZ PDV:        
  PDV:        
  SVEUKUPNO SA PDV:        
 
 
NAPOMENA:
 
  • U cijenu uračunati sav spojni i brtveni materijal te materijal za zidarsko- keramičarske radove do potpune gotovosti
 
 Zagreb, svibanj 2023.