Troškovnik za sanaciju muških i ženskih sanitarnih čvorova u objektu Ulica kneza Branimira 4, 1.i 2. kat

OBJEKT:  ULICA KNEZA BRANIMIRA 4                   
                                                                 
NARUČITELJ:   POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
IZVODITELJ:                      
 
 
T R O Š K O V N I K
 
SANACIJA MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA U OBJEKTU ULICA KNEZA BRANIMIRA 4, 1. I 2. KAT
 
Zagreb, lipanj 2023.
 
 
 
 
TROŠKOVNIK
 
RB OPIS RADOVA
 
Jed. mjere Količina Jed. Cijena bez PDV UKUPNO BEZ PDV
  VODOINSTALATERSKI RADOVI        
1. Dolazak na mjesto rada        
2. Pražnjenje instalacije hladne vode paušal      
3. Pražnjenje instalacije tople vode paušal      
4. Demontaža postojeće sanitarije (wc-školjka, wc-kotlić,
umivaonik, pisoar, bojler, ogledala. etažeri i sl.)
kom 30    
5. Skidanje postojećih keramičkih pločica - zidnih 100    
6. Skidanje postojećih keramičkih pločica - podnih 60    
7. Štemanje šliceva u zidu za dovodnu instalaciju tople i hladne vode širine 0,20 m m' 35    
8. Štemanje šliceva u zidu za odvodnu instalaciju m' 15    
9. Štemanje  šliceva u betonskom podu za odvodnu instalaciju širine 0,20 m m' 35    
10. Probijanje rupa u betonskom podu za odvodnu instalaciju kom 16    
11. Demontaža postojeće dovodne instalacije paušal      
12. Demontaža postojeće odvodne instalacije paušal      
13. Demontaža postojeće lijevano željezne odvodne instalacije sa pripadajućim fa zonskim komadima (koljena, račve ,čistači i sl.). Napomena: instalacija je viseća pod stropom m' 20    
14. Dobava i ugradnja PPR-prelaza Ø20 1/2 kom 10    
15. Dobava i ugradnja PPR-ventila  Ø20 kom 8    
16.  
Dobava i ugradnja PPR-cijevi  Ø20 sa pripadajućom izolacijom
 
m' 70    
17. Dobava i ugradnja fazonskih komada  Ø20 (koljena te komada spojnica, obilazni lukovi i sl.) kom 80    
18. Dobava i ugradnja završnih pločica  Ø 20 kom 40    
19. Dobava i ugradnja čepova 1/2 kom 40    
20. Ispitivanje novo izrađene instalacije na nepropusnost paušal      
21. Djelomično učvršćivanje instalacije paušal      
22. Dobava i ugradnja bešumnih cijevi Ø 110 m' 15    
23. Dobava i ugradnja bešumnih  fazonskih komada Ø110 (koljena, račve –čistači) kom 20    
24. Dobava i ugradnja PVC –cijevi Ø 50 m' 40    
25. Dobava i ugradnja fazonskih komada Ø 50 (koljena , račve kose i sl.) kom 40    
26. Dobava i ugradnja podnih sifona prolaznih kom 4    
27. Učvršćivanje odvodne viseće instalacije paušal      
28. Djelomično učvršćivanje odvodne instalacije  u podu i zidu        
29. Montaža sanitarije i ostalih elemenata do potpune gotovosti paušal      
30. Odvoz šute i otpada na deponij paušal      
  UKUPNO BEZ PDV:        
  PDV:        
  SVEUKUPNO SA PDV:        
           
 
 
NAPOMENA:
 
  • Sanitariju nabavlja investitor kao i mješalice ,bojlere, sifone i sl. potrebne za montažu u dogovoru sa izvođačem
 
 
 
                     ZIDARSKO-KERAMIČARSKI RADOVI                                       
 
 
1. Dolazak na mjesto rada        
2. Zatvaranje šliceva u zidu širine 0,20 m m' 50    
3. Zatvaranje rupa u podu  i stropu kom 16    
4. Zatvaranje šliceva u podu m' 35    
5. Priprema zida za postavljanje keramike 100    
6. Priprema poda za postavljanje keramike 60    
 7. Dobava i postava zidnih keramičkih pločica do 20 eura 100    
 8. Dobava i postava podnih keramičkih pločica (protu kliznih) do 20 eura 60    
 9. Fugiranje novo postavljenih zidnih i podnih pločica 160    
10. Čišćenje radilišta i odvoz šute i otpada na deponij paušal      
  UKUPNO BEZ PDV:        
  PDV:        
  SVEUKUPNO SA PDV:        
 
 
NAPOMENA:
        
  • u cijenu uračunati sav potreban materijal do konačne izvedbe
  • keramičke pločice i fugir masu nabaviti u dogovoru sa investitorom