Troškovnik za servis i popravak agregata u objektima PU zagrebačke

                                                PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA AGREGATA
 
Red. br. OPIS RADOVA JED. MJERE KOL. JED. CIJENA (BEZ PDV) UKUPNA CIJENA
(BEZ PDV)
1. Heinzelova 98
IMC 400 kVA
 
kom
 
1
   
2. Matice Hrvatske 4
BF4M 80 kVA
 
kom
 
1
   
3.  VII PP ZAGREB
Nehajska 7
F6L 55 kVA
 
 kom
 
1
   
4. PP DUGO SELO
Antuna Mihanovića    2
BV 556 100 kVA
 
    kom
 
1
 
   
5. PP VELIKA GORICA
Matije Magdalenića 2
Inmesol 120 kVA
 
 
kom
 
 
1
   
6. PP JASTREBARSKO
I.B.Mažuranić       1
Honda E1500
 
    kom
 
1
 
   
7. PP SAMOBOR
Mirnovečka  23a
ZP-Q100.A1B
 
    kom
 
1       
        
   
8.
 
PP IVANIĆ GRAD
Maznica   4
ZP-Q100.A1B
 
 
    kom
 
 
1
   
9.
 
JEDINICA ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU
Oranički odvojak 2
GP110
 
kom
 
1
   
  UKUPNO
(bez PDV):
       
   
PDV
       
  SVEUKUPNO
(sa PDV):
       
                         
 
 
 
NAPOMENA: sve troškove rada koji su potrebni da bi se servis realizirao, sukladno pravilima struke, ukalkulirati u jediničnu cijenu bez PDV-a.
 
 
SERVIS OBUHVAĆA: vizualna kontrola uređaja,provjera razine elektrolita u akomulatorima,provjera punjača te kapaciteta akomulatora,zamjena filtera goriva,zamjena ulja za podmazivanje motora,zamjena filtera ulja,čišćenje filtera zraka,provjera remena alternatora i ventilatora,provjera antivibracijskih elemenata,kontrola i pritezanje spojeva po potrebi,provjera gumenih crijeva i po potrebi njihovo učvršćivanje,provjera hladnjaka te razine i viskozitera antifriza,provjera automatskog kontrolnog panela, puštanje u rad i testiranje agregata i izdavanje servisnog izvješća.

 
PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA POPRAVAK AGREGATARADE KONČAR BV559 180 KVA
Red.
Br.
OPIS RADOVA JED. MJERE KOL. JED. CIJENA (bez PDV) UKUPNA CIJENA
(bez PDV)
 
1.
Dobava, isporuka i zamjena hladnjaka ulja – radovi s pripadajućim materijalom i svim brtvama kpl 1    
 
2.
Dobava, isporuka i zamjena hladnjak motora kpl 1    
 
3.
Dobava, isporuka i zamjena svih gumenih cijevi vode s pripadajućim obujmicama. Uključeno i pražnjenje rashladnog sistema, te povrat tekućine u sistem nakon  odzračivanja te puštanje u rad. kpl 1    
 
4.
Dobava, isporuka i zamjena startne baterije (12V  180Ah tehnologija: VRLA–SLAx4 kom kpl 1    
5. Demontaža, radionička reparatura Bosch pumpe: rastavljanje, čišćenje, zamjena elementa pumpe, zamjena kompletne garniture gumica i brtvila, zamjena AC pumpica, zamjena predfiltera s čašicama, zamjena tlačnih i nepovratnih ventila, sklapanje, spajanje na ispitni stroj, podešavanje, te montaža na lokaciji kpl 1    
6. Demontaža, radionički servis brizgaljki (dizne): čišćenje brizgaljki, spajanje na ispitni stroj, stavljanje pod tlak, proba rada, te montaža na lokaciji kpl 12    
7. Servis vodene pumpe (rastavljanje vodene pumpe, čišćenje i strojna obrada, izmjena ležajeva, izmjena mehaničke klizne osovinske brtve, sklapanje), te montaža na lokaciji, uključena zamjena remenja kpl 1    
 
 
UKUPNO bez PDV-a:        
  PDV:

 
       
  SVEUKUPNO sa PDV-om: