Troškovnik sanacije puknuća cijevi centralnog grijanja u PP Dugo Selo

 
OBJEKT:                              POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
                                               Antuna Mihanovića 2
 
                                              
                                                        
 
                                              
                                                
NARUČITELJ:                   POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
IZVODITELJ:                      
 
 
 

 
T R O Š K O V N I K
 
SANACIJA PUKNUĆA CIJEVI CENTRALNOG GRIJANJA
 
 
 
 
 

 
 
 
Zagreb, listopad, 2023.
 
 
 
                                            
TROŠKOVNIK
Sanacija puknuća cijevi centralnog grijanja
PP DUGO SELO
 
 
 
 
RB
OPIS RADOVA
 
Jed. mjere Količina Jed. cijena bez PDV UKUPNO BEZ PDV
  Hitna intervencija na sanaciji puknuća cijevi centralnog grijanja
 
       
1. -Dolazak na mjesto rada
-Demontaža postavljenog radijatora
-Pražnjenje i punjenje instalacija
-Štemanje opločenog poda
-Štemanje rupe u armirano betonskom podu
-Rezanje postojeće instalacije
-Varenje prijlaznih komada fi ¾“
-Dobava i ugradnja kugl ventila fi ¾“
-Dobava i ugradnja tex prijelaza fi ¾“
-Dobava i ugradnja T-komada 20-16-20
-Dobava i ugradnja tex prijelaza 16-1/2“
-Dobava i ugradnja radijatorskog ventila ½“
-Dobava i ugradnja prigušnice fi ½“
-Dobava i ugradnja tex cijevi fi 20
-Dobava i ugradnja tex cijevi fi 16
-Zatvaranje rupe u podu
-Ispitivanje instalacija na nepropusnost
-Čišćenje radijatora i odvoz šute na deponij
 
 
 
 
kom
kom
kom
kom
 
 
m1
m1
 
 
 
2
4
2
2
 
 
6
2
   
  UKUPNO BEZ PDV:        
  PDV:        
  SVEUKUPNO SA PDV: