Troškovnik- Izrada vodovodne i odvodne instalacije


OBJEKT:  SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
                     KANTINA TREŠNJEVKA, Nehajska 7
 
                                                          
NARUČITELJ:  POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
IZVODITELJ:                      
 
 
T R O Š K O V N I K
 
Izrada vodovodne i odvodne instalacije
 
Zagreb, siječanj 2024.
 
 
TROŠKOVNIK

Izrada vodovodne i odvodne instalacije
 
 
RB OPIS RADOVA
 
Jed. mjere Količina Jed. Cijena bez PDV  UKUPNO BEZ PDV
1. Pražnjenje i punjenje instalacije hladne vode   paušal    
2. Pražnjenje i punjenje instalacije tople vode   paušal    
3. Demontaža i montaža Hunter Douglas stropa   paušal    
4. Rezanje Pex - cijevi fi 16   paušal    
5. Rezanje CU - cijevi fi 18   paušal    
6. Dobava i ugradnje Pex - cijevi (Viega) m' 60    
7. Dobava i ugradnja Pex -
T komada 16-16-16
kom 6    
8. Dobava i ugradnja Pex - koljena fi 16 kom 10    
9. Dobava i ugradnja Pex - spojnica fi 16 kom 6    
10. Dobava i ugradnja Pex završnih
pločica fi 16-1/2“
kom 5    
11. Dobava i ugradnja CU cijevi
fi 18
m' 5    
12. Dobava i ugradnja CU
T-komada fi 18-18-18
kom 2    
13. Dobava i ugradnja CU obraznog luka fi 18 kom 1    
14. Dobava i ugradnja CU koljena fi 18 kom 4    
15. Dobava i ugradnja M/S pločica fi 18-1/2“ kom 2    
16, Dobava i ugradnja slavine za toplu kupku kom 1    
17. Čišćenje i ispitivanje odvodne instalacije   paušal    
18. Spajanje trošila na dovodnu i odvodnu instalaciju (umivaonik, mješalica za umivaonik, dvodjelni industrijski sudoper - kom 2, perilica suđa)        
19. Čišćenje gradilišta od otpada   paušal    
  UKUPNO BEZ PDV:        
  PDV:        
  SVEUKUPNO SA PDV:        
 
 
NAPOMENA:
  • U cijenu uračunati sav spojni i brtveni material kao i pripadajuću izolaciju te obujmice za učvršćivanje novo izrađene instalacije.
 
  • Umivaonik mješalice tople i hladne vode osigurava investitor kao i kutne ventile te ostali material potreban za spajanje na dovodnu i odvodnu instalaciju (sifon i slično).