Troškovnik sanacija sanitarnih čvorova unutar soba stacionara Trešnjevka

OBJEKT:               SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
                               ODJEL USLUŽNIH POSLOVA -STACIONAR TREŠNJEVKA,
                               Nehajska 7
 
                                        
                                                
NARUČITELJ:        POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
IZVODITELJ:                      

 
 
T R O Š K O V N I K
 
sanacija sanitarnih čvorova unutar soba stacionara Trešnjevka
 
 
 
 
 
 
  Zagreb, siječanj 2024.