Troškovnik usluge redovnog održavanja i popravka dizala u objektima PU zagrebačke

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

 

 
 
USLUGA  REDOVNOG ODRŽAVANJA
 
 I POPRAVKA DIZALA U OBJEKTIMA PU ZAGREBAČKE

Zagreb, travanj 2024.