Troškovnik usluge periodičnog servisa i unutarnjeg pregleda vatrogasnih aparata u objektima PU zagrebačkeOBJEKTI :                        POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA           
        
 
             
NARUČITELJ  :                  POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
T R O Š K O V N I K
 
 
za uslugu periodičnog servisa i unutarnjeg pregleda vatrogasnih aparata
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, travanj 2024.