Ako niste prijavili pronalazak prethodno nestale putne isprave, nećete moći prijeći granicu