27.10.2023. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_ZG/ilustracije/Nalipero.jpg

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama  REPUBLIKA HRVATSKA
   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA    
      POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

KLASA: NK-112-01/23-03/43
URBROJ: 511-19-18-23-119

Zagreb, 27. listopada 2023.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15-Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/955, Urbroj: 514-08-01-02/04-23-02 od 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijska uprava  zagrebačka,  raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. JEDINICA SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
 
       administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
2.  II. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
    
     daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
3. VI. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
       viši stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine;
  područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje  
  biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
4. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC
 
       administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
5.  POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC
    
     daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
6.  POLICIJSKA POSTAJA IVANIĆ GRAD
    
     daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
7.  I. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB 
    
     daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
8.  II. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
    
     računovodstveni referent-blagajnik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
9. POSTAJA AERODROMSKE POLICIJE PLESO 
 
      stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit

10. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
      KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA
 
       administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
11. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
      SLUŽBA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE
 
       administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
12.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
     ODJEL PRAVNIH POSLOVA
    
     stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/ica
 
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, magistar prava,
      - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
 
 
 
13.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
     ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE  
    
     stručni savjetnik za skrb – 1 izvršitelj/ica
 
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; područje društvenih znanosti,
      - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
 
 
14.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA  
     ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA   
    
     računovodstveni referent-knjigovođa materijalnog knjigovodstva – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
15.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
 
       administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
16.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar za radiokomunikacije -  1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine;
  područje prirodnih ili tehničkih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
17. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar za radiokomunikacije – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine;
  područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 
18. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar za računalnu tehniku – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine;
  područje prirodnih ili tehničkih znanosti

19. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar za telekomunikacije – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine;
  područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 
 
 
20. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar-mrežni administrator – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine;
  područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 
 
 
21.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
      stručni referent-evidentičar -  1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
22.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
      policijski tehničar za telekomunikacije -  1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 

23.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL PROMETNE I POLICIJSKE TEHNIKE 
    
     viši policijski tehničar kolaudator - 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine;
  područje prirodnih ili tehničkih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
24.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL PROMETNE I POLICIJSKE TEHNIKE 
    
      policijski tehničar-automehaničar -  1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti  primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Za radna mjesta za koja je potrebno radno iskustvo obvezni probni rad traje tri mjeseca, a natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56 Zakona o državnim službenicima.   
 
U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.
Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
 
 
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i  radnog mjesta na koje  se prijavljuje.  
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.  
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr   
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
            1. životopis,
            2. presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet
                predviđena srednja stručna sprema, (osoba koja je obrazovanje završila
               u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o  priznavanju inozemne obrazovne
               kvalifikacije)  
3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog
    zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu,
    osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i
    potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica),
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je
    navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda,
    ugovor  o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad
    na odgovarajućim poslovima i  razdoblje u kojem je kandidat obavljao
    navedene poslove),
            5. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima
                položen državni stručni ispit)
            6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Branimirova 4
s naznakom “za javni natječaj”
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na  natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne  dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj obrate porukom na e-mail puz.hrm@mup.hr  radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe. 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.         
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua). 
 
Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku javnog natječaja. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
 
Izabrani kandidat/kinja  bit će pozvan/a  da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr   
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
 
                                                                                                         N A Č E L N I K
                                                                      
                                                                                                            Marko Rašić


Stranica