Informacija - sažetak

Na području Policijske uprave zagrebačke evidentirano je 61 kazneno djelo: 5 razbojstava, jedna drska krađa, 12 teških krađa provaljivanjem, 18 krađa, jedna džepna krađa te 21 ostalo kažnjivo djelo. Tri osobna automobila su otuđena.

Na području Policijske uprave zagrebačke evidentirano je 61 kazneno djelo: 5 razbojstava, jedna drska krađa, 12 teških krađa provaljivanjem, 18 krađa, jedna džepna krađa te 21 ostalo kažnjivo djelo. Tri osobna automobila su otuđena.


Stranica