Informacija - sažetak

Na području Policijske uprave zagrebačke evidentirano je 30 kaznenih djela: 3 razbojstva, jedna drska krađa, 9 teških krađa provaljivanjem, 10 krađa, jedna džepna krađa te 4 ostala kažnjiva djela. Dva osobna automobila su otuđena, a jedan ranije otuđeni je pronađen. Evidentirano je jedno hvatanje na djelu.

Na području Policijske uprave zagrebačke evidentirano je 30 kaznenih djela: 3 razbojstva, jedna drska krađa, 9 teških krađa provaljivanjem, 10 krađa, jedna džepna krađa te 4 ostala kažnjiva djela. Dva osobna automobila su otuđena, a jedan ranije otuđeni je pronađen. Evidentirano je jedno hvatanje na djelu.


Stranica