Informacija - sažetak

Broj evidentiranih kaznenih djela na području PUZ-a u protekla 24 sata iznosi 32: tri razbojstva, jedna drska krađa, 13 teških krađa provaljivanjem, 8 krađa, 2 džepne krađe i tri ostala kaznena djela. Dva osobna automobila su otuđena, od kojih je jedan pronađen.

Broj evidentiranih kaznenih djela na području PUZ-a u protekla 24 sata iznosi 32: tri razbojstva, jedna drska krađa, 13 teških krađa provaljivanjem, 8 krađa, 2 džepne krađe i tri ostala kaznena djela. Dva osobna automobila su otuđena, od kojih je jedan pronađen.


Stranica