25. svibnja 2023. godine - Poziv na testiranje kandidatima/kinjama prijavljenima na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 3. svibnja 2023. godine

Slika /PU_ZG/ilustracije/zapošljavanje o.jpg

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Komisija za provedbu natječaja
objavljenog dana 03. svibnja 2023. godine u „Narodnim novinama” broj  47/23, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke,
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu zagrebačku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu zagrebačku,
objavljenog 03. svibnja 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 47/23 i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke  za sljedeća radna mjesta:
 
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
   
    administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica  
 
 
2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
  
    viši upravni referent - šef smjene u Odjelu za prijavništvo i osobne
    isprave – 1  izvršitelj/ica  
 
 
3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
 
      upravni referent za prijavništvo i osobne isprave –  1 izvršitelj/ica
 
 
4. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE
     ODJEL ZA STRANCE
 
      samostalni upravni referent za strance – 2 izvršitelja/ice  
 
 
5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE
     ODJEL ZA STRANCE
 
      viši upravni referent za strance – 2 izvršitelja/ice  
 
 
6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE
     ODJEL ZA STRANCE
 
     upravni referent za strance – 2 izvršitelja/ice  
 
 
7. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL PISARNICE
     administrativni referent – 2 izvršitelja/ice  
 
 
8. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
     upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica
 
 
9. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
     viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
 
10. POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO
      upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
 
11. POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR
      viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
koje će se održati  dana 31. svibnja 2023. godine (srijeda) u ČETIRI TERMINA,
s početkom u 09,00, 10,00, 11,00 i 12,30 sati u prostorijama I. postaje prometne
policije Zagreb, Velika dvorana, Heinzelova 98 u Zagrebu.
 
 
KANDIDATI KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA O TERMINIMA TESTIRANJA BIT ĆE OBAVIJEŠTENI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NA e-mail ADRESU KOJU SU NAVELI U PRIJAVI.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  01/4563-555.  
 
PRAVILA TESTIRANJA
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
  1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
  1. Na razgovor (intervju) će se pozvati  kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
            O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 
                                                                                          Komisija za provedbu natječaja


Stranica