Javni poziv o prodaji motornih vozila putem javnog nadmetanja

Slika /PU_ZG/ilustracije/logo PUZ.JPG

Temeljem članka 61. „Zakona o policijskim poslovima i ovlastima“ („Narodne novine“ br. 76/09 i 92/14) i Rješenja ministra Ministarstva unutarnjih poslova RH Klasa: 740-05/17-01/5, Urbroj: 511-01-153-19-9 od 25. srpnja 2019. godine, Policijska uprava zagrebačka objavljuje

J A V N I    P O Z I V
O PRODAJI MOTORNIH VOZILA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 
 1. Za dijelove odnosno bez prava na registraciju prodaju se niže navedena motorna vozila:
 
Redni
broj
 
Marka i tip
Godina proizvodnje Snaga
motora
kW/ccm
 
Gorivo
 
Motor/
Kilometraža
 
Početna cijena
s PDV-om
1. Kamion FIAT IVECO DAILY
Model 35-12
1996. 85/2499 DIESEL
Euro 1
 
229.599 km
 
1.940,00 kn
2.
Osobno vozilo BMW serija 5
Model 520i
1999. 110/1991 BENZIN
Euro 2
Otto
-
 
1.400,00 kn
3. Osobno vozilo MERCEDES klasa S Model 350 TD 1993. 110/3449 DIESEL
Euro 1
 
307.792 km
 
1.810,00 kn
4. Osobno vozilo AUDI A6
Model  2.5 TDI
2000. 132/2496 DIESEL
Euro 3
 
189.835 km
 
1.390,00 kn
5. Osobno vozilo VW VENTO  Model  1.9 TD 1994. 55/1896 DIESEL
Euro 1
 
284.716 km
 
1.067,00 kn
6. Osobno vozilo BMW serija 3
Model 320d
1999. 100/1951 DIESEL
Euro 2
 
316.982 km
 
1.310,00 kn
7. Motoc. Triumph Street Triple
Model 700
2007. 79/675 BENZIN
Euro 3
Otto
-
 
150,00 kn
8. Motocikl Derbi GPR 2009. 11/125 BENZIN
-
122,00 kn
9. Motocikl Husqvarna SM-R
Model 610
1999. 36,5/576 BENZIN
Euro 1
Otto
17.144 km
 
125,00 kn
10. Motocikl Honda NES 125 2000. 9,5/125 BENZIN Otto
36.235 km
 
90,00 kn
11. Osobno vozilo AUDI TT
Model 1.8T
2004. 132/1781 BENZIN
Euro 4
Otto
-
 
1.310,00 kn
 
 1. Vozila se mogu razgledati 12. i 13.12.2019. godine u vremenu od 9 do 14 sati i 14.12.2019 godine u vremenu od 10 do 13 sati na adresi u Jastrebarskom, Ulica Zrinskih i Frankopana bb.
 2. Zainteresirane osobe obvezne su na ime jamčevine za svako vozilo za koje se namjeravaju nadmetati, na račun Državnog proračuna IBAN:1210010051863000160, pozivom na broj HR63 9725-19982-22888, uz naznaku rednog broja vozila, uplatiti iznos od 10% od njegove početne cijene najkasnije s danom 16.12.2019. godine.
 3. Kupcu s najvišom ponuđenom cijenom za određeno vozilo jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ostalim uplatiteljima se vraća na dostavljene račune.
 4. Rok za plaćanje izlicitirane cijene vozila je najkasnije 3 dana od dana preuzimanja računa za plaćanje. U slučaju prekoračenja navedenog roka, kupac gubi pravo na povrat jamčevine.
 5. Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti u roku od 3 dana od dana plaćanja računa te prilikom preuzimanja vozila dostaviti na uvid potvrdu o izvršenom plaćanju računa.
 6. Ako kupac plaćeno vozilo ne preuzme u navedenom roku, obvezan je od isteka roka preuzimanja do zaključno s danom njegova preuzimanja, platiti ležarinu u iznosu od 50 kn (s PDV-om) po danu.
 7. Fizička osoba dužna je na javno nadmetanje donijeti potvrdu o uplaćenoj jamčevini i svoju važeću osobnu ispravu s fotografijom (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Opunomoćenik fizičke osobe je pored potvrde o uplati jamčevine i svoje osobne isprave, dužan donijeti i po javnom bilježniku ovjerenu specijalnu punomoć fizičke osobe za javno nadmetanje.
 8. Osoba koja zastupa pravnu osobu, dužna je na javno nadmetanje donijeti potvrdu o uplaćenoj jamčevini, svoju važeću osobnu ispravu s fotografijom (osobnu iskaznicu ili putovnicu), kao i važeći pisani dokument (izvadak iz sudskog, obrtnog registra i sl.) da je njen ovlašteni zastupnik.
 9. Opunomoćenik pravne osobe dužan je donijeti potvrdu o uplaćenoj jamčevini, svoju važeću osobnu ispravu, izvadak o registraciji pravne osobe ili obrta kojeg zastupa, kao i po javnom bilježniku ovjerenu specijalnu punomoć ovlaštenog zastupnika pravne osobe ili vlasnika obrta za javno nadmetanje.
 10. Prodaja vozila odvija se po načelu „viđeno – kupljeno“, bez prava na naknadne prigovore.
 11. Javno nadmetanje održat će se u Jastrebarskom na adresi Ulica Zrinskih i Frankopana b.b., dana 20.12.2019. godine s početkom u 10 sati.
 12. Dodatne obavijesti mogu se dobiti radnim danima od 8 do 16 sati na tel. 01/4563-544.
                                                                                                                  POVJERENSTVO
                                                                                                POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE

Stranica