Načelnik Policijske uprave zagrebačke na 6. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije predstavio Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije za 2021. godinu

Slika /PU_ZG/slike/PUZ/2022/Lipanj/Županijska skupština/foto 1.jpg

Od strane vijećnica i vijećnika u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke županije za 2021. godinu

FOTO: PU zagrebačka
 
Danas na 6. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić predstavio je Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagreba u 2021. godini,  koje je jednoglasno prihvaćeno.

Načelnik Rašić u svom izlaganju istaknuo je najbitnije sigurnosne pokazatelje za 2021. godinu i naglasio da su zadnje dvije godine bile jedne od najizazovnijih godina za sve djelatnike policijske uprave zagrebačke ali da su i u takvim uvjetima rada sve zadaće uspješno odrađene na zadovoljstvo svih građana zagrebačke županije.

Nakon detaljne analize svih sigurnosnih pokazatelja u 2021. godini, procijenjeno je da je opće stanje sigurnosti na području zagrebačke županije povoljno i dobro.

Načelnik Rašić naglasio je da je stopa kriminaliteta na području zagrebačke županije iznosila  850 kaznenih djela na 100.000 stanovnika što u usporedbi od 1.395 evidentiranih kaznenih djela na području Republike Hrvatske, zagrebačku županiju svrstava u jednu od najsigurnijih županija u Republici Hrvatskoj.

Iako je na području zagrebačke županije evidentiran blagi porast ukupnog kriminaliteta za 2,7 posto naglašeno je da isto nije utjecalo na opće stanje sigurnosti a dok je učinkovitost policije u rješavanju kaznenih djela bila bolja u odnosu na 2020. godinu i to za 2,8 posto, i iznosila je 69 posto.

Kad se govori o općem kriminalitetu koji je najmasovniji isti je bio u blagom porastu i to za 1,5 posto ali uz napomenu da je bila i bolja učinkovitost policije u rješavanju ove kategorije kaznenih djela.  U domeni općeg kriminaliteta naglašeno je da nije bilo evidentirano niti jedno ubojstvo a dok je evidentirano 6 pokušaja i sva su riješena. Isto tako manje je evidentiranih kaznenih djela razbojništava, teških krađa i krađa odnosno manje je kaznenih djela protiv imovine za 4,4 posto u odnosu na 2020. godinu.

Također je posebno istaknuto da je manje provalnih krađa u domove za gotovo 17,6 posto što je posebno važno za subjektivni osjećaj sigurnosti građana zagrebačke županije. Kada je u pitanju tamna brojka kriminaliteta naglasak je stavljen da je kao i prethodnih godina  jedan od prioriteta u radu bila borba protiv organiziranog i gospodarskog kriminaliteta kao i kriminaliteta droga, gdje je posebno izdvojena zapljena droga, koja je bila veća 35,8 posto odnosno ukupno 201 zapljena, rekao je načelnik Rašić.

Načelnik Rašić naglasio je da nije bilo grubog narušavanja JRM-a, niti se remetio normalan rad i život građana kada je riječ o stanju javnog reda i mira na području zagrebačke županije

U pogledu stanja sigurnosti u cestovnom prometu evidentirano je više prometnih nesreća za 12 posto kao i broj smrtno stradalih za 4 osobe više nego 2020. godine, uz naglasak da su sva kaznena djela u cestovnom prometu riješena.

Na kraju izlaganja načelnik Rašić se svima zahvalio na dosadašnjoj suradnji i pozvao sve na daljnju suradnju u interesu građana zagrebačke županije.

Stranica