Od ukupno zabilježeno 5 teških krađa provaljivanjem u domove, niti jedna nije počinjena u samom centru Grada

Slika /PU_ZG/ilustracije/foto pol auto blic.jpg

Policijska uprava zagrebačka od potresa bilježi osjetni pad broja provala u domove


Od potresa do danas na području cijele Policijske uprave zagrebačke (grad Zagreb i Zagrebačka županija) bilježimo ukupno 5 teških krađa provaljivanjem u dom i to 3 na području Grada (Medveščak, Črnomerec i Maksimir) te 2 na području Županije.   
 
Petogodišnji (2015. godine do 2019. godine) prosjek provala u domove je bio 5 do 6 dnevno.   
 
Od potresa, taj prosjek je nijedna ili eventualno jedna provala u dom dnevno. 
 
Ovakvo povoljno stanje sigurnosti zasigurno je rezultat pojačanih opservacija policijskih službenika na terenu i to svih rodova policije.

FOTO: Ilustracija
 

Stranica