Projekt Energetska obnova zgrade Postaje aerodromske policije Pleso

  • Slika /PU_ZG/slike/PUZ/2021/OŽUJAK/Pleso-energetska-obnova 25-03-21/PAP-1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Foto: PU zagrebačka

Ministarstvo unutarnjih poslova provelo je prijavu projekta  „Energetska obnova zgrade Postaje aerodromske policije Pleso, Ministarstva unutarnjih poslova RH, na adresi Rudolfa Fizira bb, Velika Gorica“ na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“
 
Projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
 
Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).
 
Projekti pridonose ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
 
Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kn.
 
Dana 31. siječnja 2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta energetske obnove zgrade Postaje aerodromske policije Pleso.
 
Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 3.123.438,49 kuna (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 2.888.713,49 kuna (s PDV-om), dok dodijeljena bespovratna potpora iznosi 1.492.609,51 kuna (s PDV-om).
 
Svrha provedbe projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.
 
U sklopu projekta obavljeni su sljedeći radovi:
•          izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova,
•          izvedba toplinske izolacije unutarnjih zidova prema negrijanom prostoru,
•          izvedba toplinske izolacije stropnih ploča,
•          zamjena vanjske stolarije  sa PVC i ALU energetski efikasnijom stolarijom,
•          zamjena postojeće rasvjete novom visokoučinkovitom rasvjetom,
•          ugradnja dizalice topline + solara za pripremu potrošne tople vode,
•          nova hidraulička mreža i izmjena opreme u toplinskoj podstanici.
 
Radovi na energetskoj obnovi zgrade Postaje aerodromske policije Pleso započeli su 7. travnja 2020., a uspješna primopredaja radova provedena je 8. prosinca 2020. godine.
 
Radove na energetskoj obnovi izvela je tvrtka NEVING d.o.o. Zagreb.
 
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova provodila je tvrtka H5 d.o.o. iz Sesveta.
 
Usluge projektantskog nadzora provodila je tvrtka 8.SMJEROVA d.o.o., Bukovlje.
 
Energetskom obnovom zgrade Postaje aerodromske policije Pleso ostvareni su sljedeći rezultati:
  • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 67%;
  • smanjenje toplinske energije za grijanje zgrade za 70%;
  • smanjenje emisije CO2 za 70%.
 
Zgrada Postaje aerodromske policije Pleso prije projekta energetske obnove bila je svrstana u energetski razred E, dok je nakon realizacije projekta energetske obnove svrstana u energetski razred B.
 
Svi radovi se izvode u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18 i 36/19).
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Stranica