Provedba kampanje "Manje oružja, manje tragedija" na području Zaprešića

  • Slika /PU_ZG/slike/PUZ/2022/Rujan/269.22/foto01.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje!

Foto: PU zagrebačka
 
Sinoć je na zaprešićkom području, u Novim Dvorima, u organizaciji Ravnateljstva policije i Policijske uprave zagrebačke zajedno s Vijećem za prevenciju Grada Zaprešića i Turističkom zajedničkom Grada Zaprešića, održan svečani glazbeno-dramski program u sklopu preventivne kampanje „Manje oružja, manje tragedija“. Ova kampanja provodi se od 2007. godine s ciljem senzibilizacije javnosti i poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, bez sankcija, a sve kako bi učinili svoje okruženje sigurnijim te potakli građane da iz svojih domova uklone sve ono što njih ili članove njihove obitelji može ugroziti .

Poruka koja se kroz kampanju šalje građanima:

Spriječimo tragediju, budite odgovorni prema sebi i drugima.

Istaknuli bi i činjenicu da bilježimo povećan porast dragovoljnog predavanja oružja na potresom pogođenom području, kako u Sisačko-moslavačkoj županiji, tako i u Zagrebačkoj županiji, gdje u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, odnosno vatrogasnim službama građani samoinicijativno predaju veće količine ilegalnog oružja u želji da učine svoje domove sigurnijima.
 
U okviru kampanje kojoj je cilj naglasiti važnost zaštite svih ranjivih skupina, a posebice žena, žrtava femicida, ubijenih od strane bliskih osoba, poslana je jasna poruka javnosti „Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje!“

Naime, s ciljem podizanja svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje, poslana je jasna poruka da nasilje nad ženama predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava te da o ovom problemu treba javno govoriti, ohrabriti sve žene da prijavljuju nasilje i da se ne boje, a društvo i institucije koje se njime bave treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost.
 
Ženama koje prepoznaju znakove nasilja u obitelji savjetuje se da potraže pomoć, jer u Hrvatskoj postoje organizirane službe koje će im pružiti pomoć i zaštitu. Savjetuje se da nasilje prijave: policiji, zdravstvenoj ustanovi, nadležnom centru za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Iako je posljednjih godina u Hrvatskoj postignut značajan napredak u prevenciji i suzbijanju nasilja, potrebno je i dalje uložiti  napore u tom pravcu.
 
U sklopu programa prikazan je film „Od strahote do ljepote“ u kojem je prikazano unikatno izrađeno violončelo od dijelova dragovoljno predanog oružja građana (koje je izradio majstor glazbalar Zoran Gojmerac, a na kojem je nastupala  promotorica Kampanje, naša poznata glazbena umjetnica Ana Rucner i koji film na simboličan način ima za cilj pozvati građane koji još uvijek u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje i eksplozivna sredstva da ga bez straha od sankcija prijave i predaju policiji.
 
Poruke Kampanje svojim nastupima zajedno su poslali i drugi izvođači i to Policijska klapa sveti Mihovil, akademska dramska umjetnica Perica Martinović, prvaci drame HNK u Osijeku Miroslav Čabraja i Ivana Soldo Čabraja.
 
 
 

Stranica