10.02.2022. Poziv na testiranje kandidatima/kinjama prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 5. siječnja 2022. godine

Slika /PU_ZG/ilustracije/zapošljavanje o.jpg

Testiranje kandidata održat će se 18. veljače 2022. godine


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Komisija za provedbu natječaja
objavljenog dana 05. siječnja 2022. godine u „Narodnim novinama” broj 2, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke,
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu zagrebačku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 05. siječnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 2 i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke  za sljedeća radna mjesta:
 
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 
     ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE  
     viši stručni referent za kadrovske poslove – 2 izvršitelja/ice
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
 
    računovodstveni referent  likvidature – 1 izvršitelj/ica  
 
  3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
    viši upravni referent – šef smjene u Odjelu za prijavništvo i osobne
     isprave – 1 izvršitelj/ica  
 
4. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
     upravni referent za prijavništvo i osobne isprave –  15 izvršitelja/ica
 
5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
     viši upravni referent za prometne isprave – 2 izvršitelja/ice
 
6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
     upravni referent za prometne isprave – 2 izvršitelja/ice
 
7. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA  PITANJA STRANACA
     ODJEL ZA DRŽAVLJANSTVO 
     upravni referent za državljanstvo – 1 izvršitelj/ica  
 
8. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL PISARNICE  
  administrativni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
9. IV POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica  
 
10. VII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
      administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica  
 
11. POLICIJSKA POSTAJA SESVETE
    upravni referent – 2 izvršitelja/ice 
 
12. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA  
  upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
13. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
     upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
14. POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO 
    upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
15. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC
      upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
 16. I POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
 
     stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj/ica  

17. II POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
 
    stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 2 izvršitelja/ice
 
 
koje će se održati  dana 18. veljače 2022. godine (petak) s početkom u 08,00 sati na dvije lokacije:
 
- u prostorijama I. postaje prometne policije Zagreb, Velika dvorana, Heinzelova 98 u Zagrebu    
i
- u prostorijama VIII. policijske postaje Zagreb, Dvorana za otpremu službe, Kruge 52 u Zagrebu.
 
 
 
 
 
Kandidati testiranju i razgovoru mogu pristupiti sukladno odredbama točke V. i VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, br. 121/2021) i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Stožer civilne zaštite RH  od 24. siječnja 2022.)
 
Točka V.
 
„Posebna sigurnosna mjera obveznog predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 uvodi se i za sve druge fizičke osobe koje namjeravaju ući u prostore javnopravnih tijela po bilo kojoj osnovi“.


Točka VII.
 
Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili su preboljele bolest COVID-19, osobe iz točaka I. i V. ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza.
 
Ako su osobe iz točaka I. i V. ove Odluke preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se potvrda koju liječnik primarne zdravstvene zaštite  izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa.
 
Ako su  osobe iz točaka I. i V. ove Odluke imale  dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji, a s tim oboljelima su imale kontakte te su proglašene  vjerojatnim slučajem i bolest im nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci izdana na temelju medicinske dokumentacije.
 
Ako je osobama iz točaka I. i V. ove Odluke bolest  COVID-19 dijagnosticirana na temelju PCR testa prije više od (6) mjeseci, a manje od 12 mjeseci, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se potvrda o preboljenju koju je izdao liječnik primarne zdravstvene zaštite ili nalaz PCR testa ne stariji od 12 mjeseci.
 
Ako su osobe iz točaka I. i V. ove Odluke preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bile vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar (8) mjeseci od preboljenja i nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se  potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalaz pozitivnog PCR testa zajedno s potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu datum cijepljenja mora biti unutar (8) mjeseci od preboljenja, a od cijepljenja nije prošlo više od 12 mjeseci.
 

TESTIRANJE PO OBJAVLJENOM JAVNOM NATJEČAJU ODRŽAT ĆE SE SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
KANDIDATI NA TESTIRANJE I RAZGOVOR MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 
NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
 
 
KANDIDATI KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA O TOME
ĆE  BITI OBAVIJEŠTENI OSOBNO TELEFONOM.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefone 01/4563-549 i  01/4563-555.  
 
PRAVILA TESTIRANJA
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
  1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
  1. Na razgovor (intervju) će se pozvati  kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
            O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
                                                                                         
Komisija za provedbu natječaja
 


Stranica