22.02.2022. Poziv na razgovor kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja Policijske uprave zagrebačke koji je bio objavljen 05.01.2022. godine


 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 05. siječnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 2/2022, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave zagrebačke, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvješćuje da će se razgovori (intervjui) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri stručnih znanja  održati 
 
 
24. i  25. veljače 2022. godine
u prostorijama I. postaje  prometne policije, SOBA 17
 Heinzelova 98 u Zagrebu
 
 
  • Kandidati razgovoru mogu pristupiti sukladno odredbama točke V. i VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, br. 121/2021) i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Stožer civilne zaštite RH  od 24. siječnja 2022.)
 
 
  • Točka V.
 
„Posebna sigurnosna mjera obveznog predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 uvodi se i za sve druge fizičke osobe koje namjeravaju ući u prostore javnopravnih tijela po bilo kojoj osnovi“.
 
  • Točka VII.
 
Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili su preboljele bolest COVID-19, osobe iz točaka I. i V. ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza.
 
Ako su osobe iz točaka I. i V. ove Odluke preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se potvrda koju liječnik primarne zdravstvene zaštite  izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa.
 
Ako su  osobe iz točaka I. i V. ove Odluke imale  dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji, a s tim oboljelima su imale kontakte te su proglašene  vjerojatnim slučajem i bolest im nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci izdana na temelju medicinske dokumentacije.
 
Ako je osobama iz točaka I. i V. ove Odluke bolest  COVID-19 dijagnosticirana na temelju PCR testa prije više od (6) mjeseci, a manje od 12 mjeseci, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se potvrda o preboljenju koju je izdao liječnik primarne zdravstvene zaštite ili nalaz PCR testa ne stariji od 12 mjeseci.
 
Ako su osobe iz točaka I. i V. ove Odluke preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bile vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar (8) mjeseci od preboljenja i nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze, pod drugim odgovarajućim dokazom iz stavka 1. ove točke smatra se  potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalaz pozitivnog PCR testa zajedno s potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu datum cijepljenja mora biti unutar (8) mjeseci od preboljenja, a od cijepljenja nije prošlo više od 12 mjeseci.
 
  • KANDIDATI NA RAZGOVOR MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
  •  
  • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA  RAZGOVOR
 
Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa
 u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), na razgovor (intervju)
pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju
 i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto
 traži veći broj izvršitelja,  taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
 
            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
            Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrditi znanja,  sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu
 
            O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti  telefonski obaviješteni.
 
 
 
                      Komisija za provedbu natječaja