Natječaj- bagatelne nabave za radove i usluge

Slika /PU_ZG/ilustracije/Nalipero.jpg

1.7.2022. - PONUDA ZA USLUGU IZRADE TROŠKOVNIKA I NADZORA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU POSTOJEĆIH GRAĐEVINA
21.
9.2022- PONUDA ZA SANACIJU KROVA IZNAD DIZALA U OBJEKTU PU ZAGREBAČKE, NEHAJSKA 7
21.9.2022.-PONUDA ZA SANACIJU SANITARNIH ČVOROVA U STACIONARU PU ZAGREBAČKE ČRNOMEREC, Ilica 245
21.9.2022.- PONUDA ZA SANACIJU KROVA NA OBJEKTU PU ZAGREBAČKE, VUKOMEREC 41
21.9.2022.-PONUDA ZA SANACIJU DIJELA TERASE OBJEKTA PU ZAGREBAČKE, NEHAJSKA 7   
21.9.2022.-PONUDA ZA SANACIJU SANITARNIH ČVOROVA U STACIONARU PU ZAGREBAČKE TREŠNJEVKA, Nehajska 7
5.10.2022. -PONUDA - SERVISNI PREGLED I PERIODIČNO ISPITIVANJE VATRODOJAVNOG I PLINODOJAVNOG SUSTAVA
5.10.2022. - PONUDA ZA SERVIS I POPRAVAK AGREGATA U OBJEKTIMA PU ZAGREBAČKE
5.10.2022. - PONUDA ZA USLUGU SERVISA KONDENZACIJSKIH KOTLOVA BUDERUS
5.10.2022. - PONUDA ZA SERVIS I POPRAVAK PLINSKIH KONDENZACIJSKIH BOJLERA VIESSMANN
6.10.2022.- PONUDA ZA USLUGU SERVISA I POPRAVKA KOTLOVNICA U OBJEKTIMA POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE
6.10.2022. - PONUDA ZA USLUGU SERVISA I PORAVAK PLINSKIH BOJLERA VAILLANT
13.3.2023.- DOKUMENTACIJA ZA USLUGU REDOVNOG ODRŽAVANJA   I POPRAVAKA DIZALA U OBJEKTIMA PU ZAGREBAČKE
13.
3.2023.- TROŠKOVNIK IZRADE VODOVODNE I ODVODNE INSTALACIJE KANTINA PU ZAGREBAČKE
13.3.2023.- TROŠKOVNIK DEMONTAŽE STARIH KROVNIH PROZORA TE UGRADNJA NOVIH PROZORA
21.3.2023. -PONUDA ZA USLUGE SERVISA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA
21.3.2023.- NATJEČAJ ZA USLUGU PERIODIČNOG I UNUTARNJEG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA U OBJEKTIMA POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE
21.3.2023. - POPRAVAK CIRKULACIONIH CRPKI I CRPKI OTPADNIH VODA
25.03.2023
.- TROŠKOVNIK ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE KUHINJSKIH NAPA I VENTILACIJSKIH KANALA PU ZAGREBAČKE
25.03.2023.-
TROŠKOVNIK DDD ( DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA)MJERA
27.03.2023.- TROŠKOVNIK STAKLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE
22.4.2023. - TROŠKOVNIK USLUGA SERVISA RASHLADNIH SUSTAVA PU ZAGREBAČKE
22.4.2023. TROŠKOVNIK USLUGA ČIŠĆENJA SEPARATORA MASTI (MASTOLOVACA) U OBJEKTIM PU ZAGREBAČKE
22.4.2023.- TROŠKOVNIK ZA USLUGU POPRAVAKA STROJEVA ZA PRANJE, SUŠENJE I GLAČANJE RUBLJA U OBJEKTIMA PU ZAGREBAČKE KRUGE 52
17.5.2023. - TROŠKOVNIK ZA USLUGU KRAJOBRAZNIH RADOVA U III. POLICIJSKOJ POSTAJI ZAGREB
17.5.2023. -
TROŠKOVNIK ZA SANACIJU SANITARNOG ČVORA U SEKTORU KRIMINALISTIČKE POLICIJE, GRAĐEVINA HEINZELOVA 98
23.6.2023.- TROŠKOVNIK ZA SANACIJU MUŠKIH I ŽENSKIH SANITARNIH ČVOROVA U OBJEKTU ULICA KNEZA BRANIMIRA 4, 1. I 2. KAT

11.9.2023. - TROŠKOVNIK ZA SERVISNI PREGLED I PERIODIČNO ISPITIVANJE VATRODOJAVNIH I PLINODOJAVNIH SUSTAVA
11.9.2023. - TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA AGREGATA U OBJEKTIMA PU ZAGREBAČKE
11.9.2023. - TROŠKOVNIK ZA SERVIS I POPRAVAK KOTLOVNICA U OBJEKTIMA PU ZAGREBAČKE