Interni oglasi

27.2.2019. 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Povjerenstvo za odabir kandidata za radno mjesto
rukovodećeg policijskog službenika u Policijskoj upravi zagrebačkoj
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  31. siječnja 2019. godine, za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zagrebačkoj na radno mjesto načelnik/ca policijske postaje
 
POSTAJA GRANIČNE POLICIJE BREGANA
 
koje će se održati dana 05. ožujka 2019. godine s početkom u 09,00 sati u Zagrebu, Ulica Matice hrvatske br. 4, soba 312/III.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hristovremeno s objavom internog oglasa.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.
 
            Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
            Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
            Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanjaobavit će se isti dan 05. ožujka 2019. godine, u prostorijama Policijske uprave zagrebačke, Petrinjska 30, II. kat, soba 217 s početkom u 10,30 sati.
 
            O točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će obaviješteni telefonskim putem.
 
            Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te  rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu internog oglasa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.2.2019.
 
  
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih
radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca
 objavljuje
  
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
  
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  11. siječnja 2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zagrebačkoj
 
 
1. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
    SLUŽBA KRIMINALITETA DROGA
    - voditelj Službe kriminaliteta droga - 1 izvršitelj
 
2. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
    SLUŽBA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE
   - voditelj Službe kriminalističke tehnike - 1 izvršitelj
 
3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
    SLUŽBA ZA TEHNIKU
    ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    - voditelj Odjela za informatiku i komunikacije – 1 izvršitelj
 
4. URED NAČELNIKA
    SLUŽBA ZA IZVJEŠTAJNU ANALITIKU I ODNOSE S JAVNOŠĆU
     - voditelj Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću – 1 izvršitelj  
 
5. SEKTOR ZA GRANICU
    SLUŽBA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE
    ODJEL ZA KONTROLU
    - voditelj Odjela za kontrolu – 1 izvršitelj
 
6. POLICIJSKA POSTAJA ZAPREŠIĆ
    - pomoćnik načelnika policijske postaje za kriminalističku policiju – 1 izvršitelj  
 
7. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
    SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
    ODJEL OBRADE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
    - voditelj Odjela za obradu organiziranog kriminaliteta – 1 izvršitelj
 
8. I POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
    - vođa grupe za obradu kriminaliteta – 1 izvršitelj
 
9. III POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
    - vođa grupe za obradu kriminaliteta – 1 izvršitelj
 
10. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA
      - pomoćnik načelnika policijske postaje za sigurnost cestovnog prometa – 1
        izvršitelj
 
11. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
    SLUŽBA OPĆEG KRIMINALITETA
    ODJEL ZA IMOVINSKE DELIKTE 
    - vođa grupe za krađe  – 1 izvršitelj
 
12. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE
    SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
    ODJEL OBRADE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA  
    - vođa grupe za organizirani kriminalitet  – 2 izvršitelja
  
koje će se održati dana 27. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati u prostorijama I. postaje prometne policije Zagreb, Velika dvorana, Heinzelova 98, Zagreb.
 
 Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti osobno telefonski obaviješteni.  
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hristovremeno s objavom internog oglasa.
Testiranje se provodi putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.
 
Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na interni oglas.
Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, odnosno ostvarili najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom.
 
      Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju obavit će se 28. veljače 2019. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj, Petrinjska 30, III kat,  soba 308. 
 
            O točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će obaviješteni telefonskim putem.
 
            Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrditi znanje, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Smatrat će se da su kandidati zadovoljili na razgovoru (intervjuu) ako su dobili najmanje 5 bodova.
 
 
Komisija za provedbu internog oglasa