25.3.2024. Poziv kandidatima na razgovorREPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 

POZIV NA RAZGOVOR

KANDIDATIMA/KINJAMA

Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 14. veljače 2024. godine u „Narodnim novinama” broj 18/2024, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave zagrebačke, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvješćuje da će se razgovori (intervjui) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri stručnih znanja održati

28. ožujka 2024. godine u
Policijskoj upravi zagrebačkoj, Vlaška 106, I. kat, soba 34


Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

O TOČNOM TERMINU RAZGOVORA (INTERVJUA) KANDIDATI/KINJE ćE BITI OBAVIJEŠTENI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NA e-mail ADRESU KOJU SU NAVELI U PRIJAVI.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Komisija za provedbu natječaja