Lokacije na kojima se nadzire brzina

Slika /PU_ZG/ilustracije/Prometna policija - mjerenje brzine.jpg
1.4.2021. četvrtak GOLIKOVA ULICA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, D 10, ULICA GRADA VUKOVARA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, SLAVONSKA AVENIJA, PANTOVČAK, HEINZELOVA
2.4.2021. petak SELSKA CESTA., ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA, DUBRAVA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, SAVSKA, BRANIMIROVA,SUNEKOVA, HEINZELOVA
3.4.2021. subota ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA ULICA, AC A-1, A-2, A-3, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, BRANIMIROVA, HEINZELOVA
4.4.2021. nedjelja JADRANSKA AVENIJA,AC A-1, A-2, A-3, KSAVERSKA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, DUBRAVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA
5.4.2021. ponedjeljak PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA, JADRANSKI MOST, SISAČKA CESTA, AC A-1, A-2, A-3, PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, HEINZELOVA
6.4.2021. utorak AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2,A-3, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, HEINZELOVA
7. .2021. srijeda ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA AC A-1, A-2, A-3, ZELENI VALOVI, SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, HEINZELOVA
8.4.2021. četvrtak KLAIĆEVA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, BRANIMIROVA, ZVONIMIROVA,  SLAVONSKA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, D 10, HEINZELOVA
9.4.2021. petak SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, HEINZELOVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, HEINZELOVA
10.4.2021. subota SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, BRANIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA
11.4.2021. nedjelja AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, PANTOVČAK, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, A 4 ZAGREB – GORIČAN, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, HEINZELOVA
12.4.2021. ponedjeljak PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA, JADRANSKI MOST, SISAČKA CESTA, AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA,  A 4 ZAGREB – GORIČAN, DUBRAVA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, HEINZELOVA
13.4.2021. utorak ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA, AC A-1,A-2,A-3, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA , ULICA GRADA VUKOVARA, HEINZELOVA
14.4 2021. srijeda SELSKA, AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, BRANIMIROVA, HEINZELOVA, ZVONIMIROVA, SLAVONSKA AVENIJA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ZELENI VALOVI, HEINZELOVA
15.4.2021. četvrtak JADRANSKA AVENIJA, ZAGREBAČKA AVENIJA,AC A-1,A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, DUBRAVA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, HEINZELOVA
16.4.2021. petak ZAGREBAČKA AVENIJA, AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA,  AC A-1, A-2, A-3, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, BRANIMIROVA, HEINZELOVA
17.4.2021. subota JADRANSKA AVENIJA,SAMOBORSKA CESTA,ILICA, ZAGREBAČKA AVENIJA,AC A-1,A-2, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, DRŽIĆEVA AVENIJA, MEDVEŠĆAK,  SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA,  DUBRAVA, HEINZELOVA
18.4.2021. nedjelja AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, HORVAĆANSKA, KARLOVAČKA, AC A-1, A-2, UL.GRADA VUKOVARA, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, D 10, HEINZELOVA
19.4.2021. ponedjeljak SELSKA CESTA, ALEJA GRADA BOLOGNE, ZAGREBAČKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, D 10, SLAVONSKA AVENIJA, BRANIMIROVA, DRŽIĆEVA AVENIJA,  AVENIJA GOJKA ŠUŠKA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, HEINZELOVA
20.4.2021. utorak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, FRATERŠČICA, GOLIKOVA, AC A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN,  HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE , HEINZELOVA
21.4.2021. srijeda JADRANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, ZVONIMIROVA, MEDVEŠČAK, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, PANTOVČAK, HEINZELOVA
22.4.2021. četvrtak AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, ZELENI VALOVI, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, HEINZELOVA
23.4.2021. petak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, ZELENI VALOVI, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, HEINZELOVA
24.4.2021. subota ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3,  SLAVONSKA AVENIJA, ZVONIMIROVA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, BRANIMIROVA, DUBRAVA, HEINZELOVA
25.4.2021. nedjelja AVENIJA DUBROVNIK, ILICA, KLAIĆEVA, MOST MLADOSTI, A-1, A-2, A-3, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, MEDVEŠČAK, KSAVERSKA, DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA
26.4.2021. ponedjeljak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, DRŽIĆEVA AVENIJA, SLAVONSKA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, KSAVERSKA, BRANIMIROVA, HEINZELOVA
27.4.2021. utorak ALEJA GRADA BOLOGNE, JADRANSKA AVENIJA, HORVAĆANSKA, AC A-1, A-2, A-3, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, DUBRAVA,SUNEKOVA, HEINZELOVA
28.4.2021. srijeda SELSKA CESTA, ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA., ZAGREBAČKA AVENIJA,MOST MLADOSTI, AC A-1, A-2, A-3, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, SLAVONSKA AVENIJA, DRŽIĆEVA AVENIJA, A 4 ZAGREB – GORIČAN, A 3  ZAGREB-LIPOVAC, HEINZELOVA
29.4 2021. četvrtak JADRANSKI MOST, AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA, ILICA, AC A-1, A-2, A-3, DUBRAVA, BRANIMIROVA,  A 3 ZAGREB – LIPOVAC, D 28, SLAVONSKA AVENIJA, HEINZELOVA
30.4.2021. petak ILICA, AVENIJA DUBROVNIK, LJUBLJANSKA AVENIJA, AC A-1, A-2, A-3, PANTOVČAK, A 3 ZAGREB – LIPOVAC, SLAVONSKA AVENIJA, DUBRAVA,  DRŽIĆEVA AVENIJA, HEINZELOVA