Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove: prijavništva (prebivališta i boravišta građana), osobnih isprava (izdavanje osobnih iskaznica i putovnica), prometnih isprava (za vozila i vozače), odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, poslove u svezi kretanja, boravka i rada stranaca, obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave.


Radom Sektora upravlja:

Načelnica Branka Šepac Blažanović, dipl. pravnik
Zagreb, Ulica kneza Branimira broj 4
Telefon: +38514563609


Unutar Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove djeluju:

1. Služba za upravne poslove (Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja).

Unutar Službe djeluju:

  • Odjel za prijavništvo i osobne isprave (na lokaciji: Ulica grada Vukovara 70),
  • Odjel za prometne isprave (na lokaciji:Heinzelova 98), 
  • Odjel za poslove oružja (na lokaciji: Ulica kneza Branimira broj 4).

 
2. Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca
(Vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, poslove u svezi kretanja, boravka i rada stranaca, prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese stranaca, izdaje potvrde i osobne isprave za strance).

Unutar Službe djeluju:

  • Odjel za statusna pitanja stranaca (na lokaciji:Remetinečki gaj 13),
  • Odjel za državljanstvo (na lokaciji: Ulica kneza Branimira broj 4).
 
 
3. Odjel pisarnice (Obavlja poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivske i registraturne građe; te poslove u svezi nađenih stvari (Nalazni ured).
-Odjel pisarnice djeluje na lokaciji Ulica kneza Branimira broj 4, a Nalazni ured na lokaciji: Heinzelova 98: