Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i represije kriminala; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Sektorom rukovodi načelnik Sektora, dok službama rukovode voditelji službi. 

U Sektoru kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: