Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.
 
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe općeg kriminaliteta ustrojavaju se:    

  • Odjel za krvne delikte,
  • Odjel  za imovinske delikte,
  • Odjel  maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.