Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi dokumentacije očevida i druge kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.
 

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe  kriminalističke tehnike ustrojavaju se:

  • Odjel  očevida,
  • Odjel  kriminalističko - tehničkih ispitivanja.